Karbonkul

Karbonkul

KARBONKUL Karbonkul dərinin kəskin iltihabi xəstəliyidir.Bu xəstəlik özünə dərialtı piy toxumasını,ətrafdakı tük kisəciklərini və dərialtı toxumanı da cəlb edir.Xəstəliyin törədiciləri qızılı...

Ziyillər

Ziyillər

Ziyil Ziyil-dəridə epidermis qatlarının artması nəticəsində düyünəbənzər törəmələrin əmələ gəlməsidir. Ziyillərin inkişafı çox vaxt virusla əlaqədar olur, kontakt və ümumi məişət əşyalarından...

Qara yara

Qara yara

Qara yara ağır intoksikasiya, dərinin, daxili orqanların seroz- hemorrogik və nekrotik iltihabı ilə özünü göstərən zoonoz mənşəli infeksion xəstəlikdir. Etiologiyası: Xəstəliyin törədicisi...

Dermatomiazit

Dermatomiazit

DERMATOMİAZİT. Dermatomiazit – sklet, əzələlər və dərinin sistem iltihabi xəstəliyidir. Bəzən prosesə daxili orqanlar da cəlb olunur. Dəri zədələnməsi olmadıqda polimiozit, dəri zədələnməsi ilə...

SƏPGİ NƏDİR?

SƏPGİ NƏDİR?

SƏPGİ NƏDİR? Səpgi bəzi xəstəliklərin orqan dəyişikliklərindən biridir ki, bu da özünü dəridə biruzə verir. Səpgilər ən çox infeksion xəstəliklər zamanı, allergik reaksiyalarda, həşərat dişləməsi...

DƏRİDƏ LƏKƏLƏRİN ƏMƏLƏGƏLMƏ SƏBƏLƏR

DƏRİDƏ LƏKƏLƏRİN ƏMƏLƏGƏLMƏ SƏBƏLƏR

DƏRİDƏ LƏKƏLƏRİN ƏMƏLƏGƏLMƏ SƏBƏLƏRİ Dəridə ləkələrin əmələ gəlməsinə səbəb müxtılif xəstəliklərdir. Belə xəstəliklərə misal olaraq qızılcanı, məxmərəyi, leptospirozu, enterevirusu, makulozu və s....

Övrə və Kvinke ödemi

Övrə və Kvinke ödemi

Övrə və Kvinke ödemi Övrə güclü qaşınma ilə müşayiət olunan dəri və selikli qişalar üzərində yaranan urtikar səpgilərlə müşayiət olunur. Urtikar səpgilər dərinin məməcikli qatının lokalizə olunmuş...

Köpəşik

Köpəşik

KÖPƏŞİK Körpəşik allergik mənşəli xəstəlik olub, məxmərəyin müxtəlif variantlarında, bəzi infeksion və parazitar xəstəliklərdə rast gəlir. Xəsətəliyin əmələ gəlməsində allergen kimi ərzaq məhsulları...

Ziyillər

Ziyillər

Ziyillər. Ziyillər dərinin çox yayılmış patologiyalarından biridir. Ziyillər 3 cür olur: – adi – itiuclu – yastı. Ən çox rast gəlinən ziyil növü adi ziyillərdir. Adi ziyillər darı və qarğıdalı dənəsi...

Dermatomiozit

Dermatomiozit

Dermatomiozit. Dermatomiozit qadınlarda tez-tez rast gəlinən dəri xəstəliyidir. Xəstəlik özünü aşağıdakı əlamətlərlə biruzə verir: – paraorbital ödem – tünd bənövşəyi eritema – ovucun kapiliyariti –...

Keratoakantoma

Keratoakantoma

Keratoakantoma. Keratoakantoma dərinin epiderma qatında əmələ gələn xoşxassəli şiş toxumasıdır. Xəstəlik dərinin görünən qişlarında əmələ gəlir və sürətlə böyüyür. Ən çox əllərdə, dırnaqların və...

Ksantoma

Ksantoma

Ksantoma. Ksantoma qanda lipid səviyyəsinin artmasi ilə əlaqədar olaraq dəridə lipid toxumasının əmələ gəlməsidir. Qanda lipid səviyyəsinin artması lipid mübadiləsinin pozulması ilə əlaqədardır....