Pomidor

Pomidor

Pomidor. Avropaya ilk dəfə Perudan gətirilib. Bir neçə əsr ərzində seleksiyaçılar nəinki sarı, çəhrayı,bənövşəyi, hətta qara və ağ rəngli pomidorlar yaradaraq onun görkəmini dəyışmiş, həm də 10...

Heyva

Heyva

2-8 m hündürlüyündə ağac və ya kol bitkisidir. Dəyirmi və ya uzunsov formalı, beşyuvalı və sarı rəngli iri meyvələri olur. Meyvələrində 8-10 ədəd açıq qəhvəyi rəngli, tərsinə yumurtaşəkilli toxumlar...

Adi armud

Adi armud

Adi armud. Dünyada armudun 11 növü mövcuddur. Onlardan adi armud növü daha çox yayılmışdır. Adi armud hündürlüyü 3 metrə çatan ağac bitkisidir. Dəyirmi və ya armudvari formalı, yaşıl, sarı və...

Balın xüsusiyyətləri

Balın xüsusiyyətləri

Bal. Bal bütün xəstəliklərin müalicəsində faydalıdır. Lakin hamı “təmiz” bal seçə bilmir. Balın keyfiyyətini yoxlamaq üçün bir neçə üsul var – baldan bir qədər götürüb onu əlin iç tərəfinə və ya...

Sağlam qida – Balqabaq.

Sağlam qida – Balqabaq.

Balqabaq. Balqabaq çox qədim zamanlardan qida məhsulu kimi istifadə olunur. Əvvəlcə Avropaya, sonra isə Rusiyaya gətirilib Balqabaq ən yaxşı sidikqovucu bitkilərdən biridir. Bu, onun tərkibində olan...

Sağlam qida- Üzüm

Sağlam qida- Üzüm

Üzüm. Üzüm – çoxillik, odunlaşmış liana bitkisidir. Aprel-may aylarında çiçəkləyir, iyul-oktyabr aylarinda isə meyvəsi yetişir. Mədəni üzümün yüzlərlə çeşidi yaradılmışdır. Meyvələrini tərkibində...

Sağlam qida- Limon

Sağlam qida- Limon

Limon Limonun vətəni Hindistan torpağıdır. Meyvəsinin qabıq hissəsindən 1-2%əqədər xoş iyə malik olan efir yagı alınır. Efir yağının tərkibində 90%- qədər terpen limonen, 2% sitrat aldehidi və 1%...

Sağlam qida- Qarğıdalı

Sağlam qida- Qarğıdalı

Qarğıdalı Qarğıdalı Azərbaycanın dağ və dağətəyi rayonlarında geniş yayılmışdır. Dərman məqsədilə yağından və saçaqlarından istifadə olunur. Saçaqları meyvə yetişən zaman toplanır, kölgəli yerdə və...

QƏNDİN, ŞƏKƏR TOZUNUN ZƏRƏRLƏRİ

QƏNDİN, ŞƏKƏR TOZUNUN ZƏRƏRLƏRİ

QƏNDİN, ŞƏKƏR TOZUNUN ZƏRƏRLƏRİ Əgər sağlam yaşamaq istəyirsinizsə menyunuzdan bəzi qidaları çıxartmalısınız. Qənd, şəkər tozu bu siyahıda ən yuxarıda duranlardandır. Şəkər tozunun insan orqanizminə...

Feyxoa

Feyxoa

Feyxoa Əslində feyxoa Cənubi Amerika mənşəli bitkidir. Azərbaycan sanki feyxoanın ikinci vətənidir.Subtropik iqlimə malik Lənkəranda,hətta qeyri-subtropik iqlimli Gəncədə və Göyçayda feyxoa...

Sarımsaq

Sarımsaq

Sarımsaq bizim eradan 5000 il qabaq Ön Asiya,Misir, Qərbi və Mərkəzi Avropa ölkələrinə gəlib çıxmışdır.İtalyanlar sarımsağı insana güvvət verən, onun yuxusunu artıran bir vasitə kimi istifadə...

Kələmin faydaları

Kələmin faydaları

Kələm –brasika L. Kələm cinsinin dünyada 50 növü vardır ki, bunlardan 15-i becərilən bitkilərdir. Azərbaycanda kələmin 5 yabanı və 3 becərilən növü vardır. Kələmin ən geniş yayılanı cox istifadə...