Hamilə qadınlarda bel ağrıları

Hamilə qadınlarda bel ağrıları

Hamilə qadınlarda bel ağrıları Hamilə qadınların bətnindəki uşaq böyüdükcə bədənin ağırlıq mərkəzi dəyişir. Bununla əlaqədar olaraq bel əzələlərinin yükü artır. Hormonlar orqanizmi doğuşa hazırladığı...

Hamiləlik vaxtı dəridə olan ləkələr

Hamiləlik vaxtı dəridə olan ləkələr

Hamiləlik vaxtı dəridə olan ləkələr Hamiləlik zamanı qadınların dərilərində bəzi problemlər meydana çıxır. Hormonal sistemdə baş verən dəyişikliklər, orqanizmin vitamin balansının aşağı düşməsi...

Hamiləlikdə istirahət və yuxu

Hamiləlikdə istirahət və yuxu

Hamiləlikdə istirahət və yuxu Yuxu bütün canlıların ettiyac duydyğu bir zaman kəsiyidir. Bu zaman kəsiyində beyin başda olmaqla, bütün orqanlar dincəlir. Normal insan sutka ərzində ən azı 6 saat...

Xəstə qadınların hamiləliyi

Xəstə qadınların hamiləliyi

Xəstə qadınların hamiləliyi Hamiləlik zamanı orqanizmdə bəzi funksional dəyəşəkliklər baş verir. Bu dəyişikliklər ana bətnində dölün böyüməsi ilə əlaqədar olur. Döl böyüdükcə ananın həyati vacib...

Hamiləlik və dərmanlar

Hamiləlik və dərmanlar

Hamiləlik və dərmanlar Gələcək ana doğulacaq körpəsinin gələcəyi üçün hamiləlik zamanı qidasına, istirahətinə, sağlamlığına diqqətlə yanaşmalıdır. O hamiləlik zamanı orqanizmində baş verən bəzi...

Boru hamiləliyi

Boru hamiləliyi

Boru hamiləliyi Uşaqlıqdankənar hamiləliklərdən ən çox rast gəlinəni boru hamiləliyidir. Boru hamiləliyi mayalanmış yumurta-hüceyrənin boruda yerləşməsi deməkdir. Boruda yerləşdiyi yerindən asılı...

Hamiləliyin əlamətləri

Hamiləliyin əlamətləri

Hamiləliyin əlamətləri. Hamiləliyin olub olmamasını həkimə getmədən necə bilmək olar? Bunu bilmək sizə çətin gəlməsin. Ev şəraitində hamiləliyin olmasını bilmək üçün orqanizmdə baş verən bəzi...

Planlaşdırılmış hamiləlik

Planlaşdırılmış hamiləlik

Planlaşdırılmış hamiləlik Planlaşdırılmış hamiləlik dedikdə ər və arvadın sağlam uşaq sahibi olmaları üçün özlərinin istədiyi zaman hamiləliyin baş verməsini gözləmələri nəzərdə tutulur. Bu adətən...

HAMİLƏLİK ZAMANI HİPERTONİYA

HAMİLƏLİK ZAMANI HİPERTONİYA

HAMİLƏLİK ZAMANI HİPERTONİYA Hamiləlik zamanı orqanizmdə və böyrəklərdə baş verən dəyişikliklər nəticəsində bəzi hamilələrdə ağır patoloji hallar meydana çıxır. Bu patoloji hallardan biri hamillik...

HAMİLƏLİK ZAMANI BÖYRƏKLƏRİN ZƏDƏLƏNMƏSİ (HESTOZ)

HAMİLƏLİK ZAMANI BÖYRƏKLƏRİN ZƏDƏLƏNMƏSİ (HESTOZ)

HAMİLƏLİK ZAMANI BÖYRƏKLƏRİN ZƏDƏLƏNMƏSİ (HESTOZ) Hamiləliyin başlanğıcında böyrək qan dövranı 25-35%, yumaqcıq filtirasiyası 35-50% artır. Yüngül proteinuriya, hamiləlik üçün fizioloji hal sayılır....

HAMİLƏLİK ZAMANI DƏMİR ÇATMAZLIĞI

HAMİLƏLİK ZAMANI DƏMİR ÇATMAZLIĞI

HAMİLƏLİK ZAMANI DƏMİR ÇATMAZLIĞI Hamiləlik zamanı qanda dəmir çatmazlığı ana və uşağın sağlamlığında böyük rol oynayır. Dəmir çatmazlığı doğulacaq uşaqda bəzi xəstəliklərin baş verməsinə səbə ola...

HAMİLƏLİK ZAMANI QADINLARIN PSİXOLOJİ VƏZİYYƏTİ

HAMİLƏLİK ZAMANI QADINLARIN PSİXOLOJİ VƏZİYYƏTİ

Hamiləlik hər bir qadının yaşamaq istədiyi bir dönəmdir. Bu müddəti hər qadın bir cür yaşayır. Hamiləlik hər qadının həyatında fərqli bir zaman kəsiyidir. Bu zaman kəsiyində hamilə qadın həm fiziki,...