Adrenogenital sindrom

Adrenogenital sindrom

Adrenogenital sindrom Bu böyrəküstü vəzlərin anadangəlmə ferment sisteminin çatışmazlığı ilə şərtləndirilən xəstəlikdir. Xəstəlik zamanı androgenlərin sintezində iştirak edən C21-hidroksilaza...

Endokrin sonsuzluq

Endokrin sonsuzluq

Endokrin sonsuzluq. Endokrin sonsuzluq hormon çatışmazlığı zamanı baş verir. Endokrin sonsuzluq qadınlar arasında baş verən sonsuzluğun 15-20%-ini təşkil edir. Xəstəliyin diaqnozu sonsuz qadınlarda...

Süni inseminasiya

Süni inseminasiya

Süni inseminasiya. Süni inseminasiya (mayalanma) qadında hamiləliyin baş verməsi məqsədilə yad genetik materialın sperma şəklində cinsiyyət yollarına yeridilməsidir. Spermanın yeridilməsi...

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər. Bu növ kontraseptivlər yüksək dərəcədə effektlidir. Hazırda dünyada fazalığına, tərkibinə və hestagen komponentinə görə fərqlənən 500-dən çox müxtəlif...

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər. Bu növ kontraseptivlər yüksək dərəcədə effektlidir. Hazırda dünyada fazalığına, tərkibinə və hestagen komponentinə görə fərqlənən 500-dən çox müxtəlif...

Təqvimə əsaslanan üsulla hamiləlikdən qorunma

Təqvimə əsaslanan üsulla hamiləlikdən qorunma

Təqvimə əsaslanan üsulla hamiləlikdən qorunma Bu üsullara standart günlər və təqvim üsulu aiddir. Standart günlər üsulundan menstural tsikli müntəzəm olan qadınlar  istifadə edə bilərlər. Belə...

Hestoz zamanı uşaqlıq-plasenta-döl kompleksi

Hestoz zamanı uşaqlıq-plasenta-döl kompleksi

HESTOZ ZAMANI UŞAQLIQ-PLASENTA-DÖL KOMPLEKSİ Mayalanmanın 5-7 -ci günü döl endometritin səthi ilə kontakta girərək, sonrakı iki gündə onun dərinliyinə keçir. Döl hüceyrələrinin xarici qatı –...

Hamiləlikdə Omeqa-3 yağ turşusunun faydaları

Hamiləlikdə Omeqa-3 yağ turşusunun faydaları

Hamiləlikdə Omeqa-3 yağ turşusunun faydaları Orqanizm üçün lazım olan bəzi maddələr vardır ki, onları mütləq xaricdən qəbul etmək lazımdır. Belə maddələrdən biri, Omeqa-3 yağ turşusudur. Omeqa-3 yağ...

Hamiləlikdə baş verə biləcək təhlükənin əlamətləri

Hamiləlikdə baş verə biləcək təhlükənin əlamətləri

Hamiləlikdə baş verə biləcək təhlükənin əlamətləri. Hamiləliyin neçənci ayı olursa, olsun hər anda təhlükə baş verə bilər. Aşağıda hamiləlik zamanı baş verə biləcək təhlükələr və onların əlamətləri...

Hamilələr bunları mütləq bilməlidir

Hamilələr bunları mütləq bilməlidir

Hamilələr bunları mütləq bilməlidir Hər bir hamilə qadının gündəlik rasionunda protein, minerallar (kalsium, fosfor, dəmir, sink, yod, maqnezium və s.) A, D, E, K, C, B qrup vitaminlər və fol turşusu...

Hamiləlikdə çəki artımı

Hamiləlikdə çəki artımı

Hamiləlikdə çəki artımı. Ana olmağa hazırlaşan hər bir qadın doğulacaq uşağının sağlam olması üçün qidalanmasına diqqət yetirməlidir. Sağlam ana, sağlam qida – sağlam uşaq deməkdir. Hamiləlik zamanı...

Ektopik hamiləlik

Ektopik hamiləlik

Ektopik hamiləlik Mayalanmış yumurta hüceyrənin uşaqlıq boşluğundan kənarda implantasiya olunaraq inkişaf etməsi ektopik (uşaqlıqdankənar) hamiləlik adlanır. Ektopik hamiləlik ginekalofiyanın ciddi...