Müxtəlif epilepsiya tutmalarının əmələ gətirdiyi patologiyalar

  • Müəllif: elnare
  • Tarix: 29 dekabr 2016
  • Baxış sayı: 2 160
  • 0 rəy

Müxtəlif epilepsiya tutmalarının əmələ gətirdiyi patologiyalar
Epilepsiya tutmaları hərəki və şüuri patologiyalardan başqa aşağıdakılara səbəb ola bilir:
– Farinqooqral tutmalar çox zaman dodaqların, dilin hərəkəti, dodaqları yalama, udma, çeynəmə ilə birgə baş verən tüpürcək ifrazının artması ilə müşahidə edilir.
– Abdominal tutmalar qarınüstü nahiyədə müxtəlif duyğularla müşahidə edilir.Bu zaman qarında qurultu, qusma, bəzi hallarda isə huşun itməsi müşahidə edilir.
– Mürəkkəb parisal tutmalara psixomator tutmalar aid edilir. Bu zaman sonradan amneziya ilə müşahidə olunan şüur dumanlanması müşahidə edilir.
– Epleptik tutmaların affektiv (emosiya törədən) növü də ayırd edilir. Bu tutmalar gicgah payının ön-daxili hissəsinin qıcıqlanması nəticəsində əhvalın pozulması paroksizmləri ilə müşayiət olunaraq, süurun dəyişməsi ilə xarakterizə edilir.
– Sadə və mürəkkəb parisal tutmalar ikincili yayılmış tutmalarla keçə bilir. İkincili yayılmış tutmalardan əvvəl epilepsiya tutmasının başlanğıcında müxtəlif patoloji hissiyyat pozulmaları baş verir. Patoloji pozulmanın baş verməsi epilepsiya ocağının yerləşməsinsən asılı olur. Bu zaman aşağıdakılar baş verə bilir:
– görmə hissinin pozulması
– eşitmə hissinin pozulması
– danışma hissinin pozulması
– kardial pozulmalar
– abdominal pozulmalar
– psixi pozulmalar ( qeyri-adi emosional vəziyyət).
Yuxarıda sadalananlar epilepsiya tutmalarından öncə baş verə biləcək hallar hesab edilir.
Epilepsiya tutmaları xəstənin şəxsiyyətinin dəyişilməsi ilə xarakterizə olunur. Bu özünü lənglik, psixi proseslərdə azhərəkətlilik, düşüncədə patoloji vəziyyət, həddən artıq dəqiqilik, pedantizm, qorxaqlıq, zəhlətökənlik, şitlik halları ilə biruzə edir. Bu zaman xəstənin maraq dairəsi daralır, yaddaşı zəifləyir, epileptik demensiya baş verir.
Epilepsiya tutmaları zamanı baş verən patologiyalar fərqli yerlərdə yerləşdiyinə görə fərqli patoloji xüsusiyyətə malik oldurlar. Buna görə də diaqnozun qoyulmasında EEQ və MRT-nin müayinəsinin nəticələri əsas rol oynayır.
Müalicə zamanı epilepsiya tutmalarının növünə, sutkanın hansı saatında baş verdiyinə, xəstənin ümumi vəziyyətinə və intellektinə əsaslanaraq ehtiyyat tədbirləri görülür və müalicə aparılır.
Bu portalda yerləşdirilmiş bütün məqalələr peşəkar həkim tərəfindən yazılıb. Saytımızdan hər hansı məlumat götürdükdə hipper-link ilə istina vacibdir https://immunitet.az/.

"Müxtəlif epilepsiya tutmalarının əmələ gətirdiyi patologiyalar" haqqında müzakirə