Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnməsi

  • Müəllif: redaktr
  • Tarix: 12 fevral 2017
  • Baxış sayı: 2 505
  • 0 rəy

 Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnməsi
Podaqra xroniki,proqressedici xəstəlik olub,purin mübadiləsinin pozulması və bədəndə artıq miqdarda sidik turşusunun artması və uratların dayaq-hərəki aparatda və daxili orqanlarda çökməsi ilə xarakterizə olunur.Xəstəlik zamanı sayılan patoloji proseslər böyrəklərə də təsirsiz ötüşmür.Belə ki,bu zaman uratlar böyrəklərdə də çöküntü verir və orqanı sistemli şəkildə zədələyir.Xəstəlik üçün aşağıdakılar xarakterikdir:
- hgiperurekemiya
- podaqrik arterit
- böyrək intersistensiyasının zədələnməsi
- böyrək damarlarının zədələnməsi
- böyrəkdaşının əmələ gəlməsi
Podaqra xəstəliyi zamanı 80% xəstələrdə böyrəklərin zədələnməsi müşahidə olunur.Bu zaman hiperurekemiya hədəf orqanlarda kristalzasiyaya və lekositar infiltirasiya baş verdikdə podaqraya transformasiya edir.O zaman ki,urokemiya aşağı həddə olur,bu zaman podaqra baş vermir.Yüksək hiperurikemiyanın podaqra xəstəliyinin əmələ gəlməsi üçün risk faktoru olması sübut edilmişdir.Belə ki,hiperurikemiyanın səviyyəsi 0,54mmol/l olduqda 90% müayinə olunmuş xəstələrdə podaqra qeydə alınmışdıər.Amma urikemiyanın səviyyəsi 0,48 mmol/l olan xəstələrin 17%-də podaqra qeydə alınmışdır.Çoxsaylı kiliniki müşahidələr kişilər üçün urikemiyann ən yüksək həddinin 0,36 mmol/8l,qadınlar üçün isə ən yüksək həddin 0,32 mmol/l olduğunu təsdiq etmişdir.
Podaqra xəstəliyinə adətən 25-50 yaşda,əsasən kişilərdə rast gəlinir.Qadınlarda xəstəliyə az və menopauza dövründə rast gəlmək olur.
Podaqraya ikincili xəstəlik kimi,bəzi qan xəstəliklərində,sitostatik qəbulu zamanı,bədxassəli şişlərə şüa terapiyasında rast gəlmək olur ki,bu zaman da böyrəklərin zədələnməsi eyni qayda ilə baş verir.
Podaqra zamanı böyrək zədələnməsi özünü aşağıdakı əlamətlərlə göstərir:
- sidik sindromu
- hematuriya
- yüngül proteinuriya
- leykosituriya
- oynaq zədələnmələri
- urat nefropatiyası
Xəstəliyin ikinci əsas əlaməti böyrəkdaşı sayılır ki,bu da sancılar və müstəqil daşdüşmə ilə müşahidə olunur.Bu zaman xəstələrdə daş mütəmadi olaraq əmələ gəlir və əksər hallarda da özü düşür.Bəzi hallarda daş və kristallar sidik yollarını tutaraq anuriyaya səbəb olur.Bəzi xəstələrdə hətta böyrəklərin podaqrik iltihabı baş verə bilir.Bu da xəstələrdə bəzi patologiyalarla özünü göstərir:
- bel hahiyəsində kəskin ağrılar
- yüksək bədən hərarəti
- hematuriya
Podaqra xəstəliyi səbəbli daşəmələgəlmə podaqranın müalicəsindən sonra keçib gedə bilir.
Bu portalda yerləşdirilmiş bütün məqalələr peşəkar həkim tərəfindən yazılıb. Saytımızdan hər hansı məlumat götürdükdə hipper-link ilə istina vacibdir https://immunitet.az/.

"Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnməsi" haqqında müzakirə