Xroniki depressiya


Baxış sayı: 108     Bölmə: Məqalələr / Psixioloji xəstəliklər

 XRONİKİ DEPRESSİYA İnsanlar duyğu və düşüncələrini daima öz beynində analiz edərək onu özünün probleminə çevirərək yaşayırlar. Belə düşüncələrə ev, sosial həyat, maddi, mənəvi problemlər, sevgisizlik və s. aiddir. Hər şeyi daima düşünərək öz dünyasına qapanan adam həyatında baş verən xoşagəlməz hadisələri yaddaşından silə bilmir və bu hal uzun müddət davam etdikdə həmin şəxs xroniki depressiyaya düşür. Həkimlərin araşdırmaları belə xəstəlrin beynində bəzi kimyəvi maddələrin çatmazlığı...

Şizofreniya.


Baxış sayı: 9     Bölmə: Məqalələr / Psixioloji xəstəliklər

 ŞİZOFRENİYA Şizofreniya düşüncə və davranışlarda önəmli pozğunluqlarla özünü göstərən psixi pozöunluqdur. Xəstəliyin əmələ gəlmə səbəbi bəlli deyil. Bu xəstəliyin adı belə insanları qorxudur. Şizofreniya xəstəliyi xroniki xəstəlikdir. Xəstəlik 3 mərhələdən ibarətdir: – prodromal – kəskin – zəifləmə Birinci mərhələdə xəstələrdə tez-tez baş verən gərginlik hissi, qəzəb püskürən davranışlar meydana çıxır. Bu mərhələ günlərlə, aylarla davam edir. İkinci mərhələ insanların əslində mövcud...

Autizm.


Baxış sayı: 6     Bölmə: Məqalələr / Psixioloji xəstəliklər

AUTİZM. Autizmin əmələ gəlmə səbəbi tibb elminə məlum deyil. Amma həkimlər autizmli uşağın dünyaya gəlməsində genetik faktorun rolu olduğunu danmırlar. Fikrini cəmləyib qarşısındakına çatdıra bilməmək, tək oynamağa meyillilik, ağıl və  yaddaşın geriliyi autizm xəstəliyinə xas olan əlamətlərdən biridir. Autizm xəstəliyinin olmasını nədən başa düşmək olar? Əgər sizin uşağınız; – heç kimlə göz təması qurmursa, – adını çağırdıqda çevrilib baxmırsa, – dediyiniz sozləri eşitmirmiş kimi...

İpoxondriya


Baxış sayı: 4     Bölmə: Məqalələr / Psixioloji xəstəliklər

 İpoxondriya. İpoxondriya – bu zaman insan daima xəstələnməkdən qorxur, müxtəlif xəstəliklərə qarşı müalicə almağa çalışır. Bu vəziyyət psixosomatik pozğunluq hesab olunur, bu zaman daxili orqanlarda da pozğunluqlar qeyd olunur. Səbəbləri: İpoxondriya – çox həyəcanlı, stresslərə, depressiyalara meylli insanlarda baş verir. Patoloji hamiləlik, doğuş zamanı travmalar, infeksiyalar da rol oynayır. Ailədəki tərbiyənin də əhəmiyyəti vardır. Xəstəliyin başlanması yaxının ölümü və ya...

Selektiv mutizm


Baxış sayı: 5     Bölmə: Məqalələr / Psixioloji xəstəliklər

Selektiv mutizm Ümumi məlumat: Mutizm termini anlamı latınca “mutus” –lal sözündən götürülüb və ağır psixoloji-sosial xəstəlikdir. Selektiv mutizm zamanı xəstə bəzi sosial toplumlarda, məsələn, məktəbdə və ya qonaqlıqda danışmaqdan imtina edir, daha düzgün ifadə etsək, danışa bilmir. Səbəbləri: Selektiv mutizmin səbəbini hər zaman aydınlaşdırmaq olmur, lakin narahatlıq və həyəcan halı çox vaxt ailə üzvlərindən irsən keçir. Uşaqlara qarşı sərt davranış və psixoloji travmaların mutizmin...

Alkoholizm


Baxış sayı: 7     Bölmə: Məqalələr / Psixioloji xəstəliklər

 Alkoholizm Alkoholizm – tez-tez spirtli içki içmək nəticəsində yaranan xəstəlikdir. Ümumi məlumat: Alkoholiklər spirtli içkilərdən asılı vəziyyətə düşürlər. Əgər onlar birdən –birə içkini tərgitsələr, bu onlarda abstinent sindroma səbəb ola bilər. Bu sindrom ürəkbulanma, qusma, həyəcan, hallsünasiyalar, üşütmə ilə təzahür olur. Alkoholizm yaddaşı və beyin fəaliyyyətini pozur, iş qabiliyyətini aşağı salır, insan mənasız hərəkətlər etməyə başlayır. Səbəbləri: Alkohola qurşanmağın çox...

Görmə hallsünasiyaları


Baxış sayı: 9     Bölmə: Məqalələr / Psixioloji xəstəliklər

 Görmə hallsünasiyaları. Ümumi məlumat: Görmə hallsünasiyaları ətraf mühiti qavramanın pozulmalarından biridir. Bu zaman real qıcıqlandırıcı olmadan, real həyatda olmayan hadisələrin qavranılmasıdır. Xəstəliyin səbəbləri ən çox infeksion və intoksikasion psixozlardır. Simptomları: Görmə hallsünasiyalarında xəstənıin gözünə od, tüstü, işıq, müxtəlif əşyalar, heyvanlar, həşəratlar, fantastik canlılar ( cinlər, əcinələr, şeytanlar) bütöv səhnələr ( toy, dəfn mərasimi, təbiət hadisələri və s.)...

Stress nədir?


Baxış sayı: 10     Bölmə: Məqalələr / Psixioloji xəstəliklər

Stress nədir? Stress insanın fəaliyyət və ünsiyyət prosesində çətin və mürəkkəb fiziki, zehni işlər görərkən, müəyyən qərar qəbul etmək zərurəti qarşısında qaldıqda keçirdiyi emosional haldır. Stress qəflətən təhlükəli mürəkkəb şəraitdə təcili müstəqil qərar qəbul etmək lazım gəldikdə, insanda özünü biruzə verən haldır. Stress 3 mərhələdə baş verir: Birinci mərhələdə həyacanlılıq, narahatlıq vəziyyəti baş verir. Bu zaman tənəffüsün tezliyi artır, qanın biokimyəvi tərkibi dəyişir, ürək-damar...

İnsani hisslər


Baxış sayı: 8     Bölmə: Məqalələr / Psixioloji xəstəliklər

İnsani hisslər Ehtiras nədir? Ehtiras qüvvətli, uzunmüddətli və dərin hissdir. Ehtiras insan şüurunun, daxili qüvvəsinin müəyyən vahid məqsədə yönəlməsində öz əksini tapır. Bu zaman hisslər iradi cəhdlə birləşərək adamı müəyyən çətinlikləri aradan qaldırmağa təhrik edir. Frustrasiya nədir? Frustrasiya İnsanın öz məqsədinə çatmasına maneçilik törədən real və xəyali maneələrlə rastlaşması nəticəsində keçirdiyi emosional haldır. Frustrasiya insanın narazılıq və ya təmin olunmamaq səviyyəsi,...

İnsanın affekt halı


Baxış sayı: 7     Bölmə: Məqalələr / Psixioloji xəstəliklər

İnsanın affekt halı. Affekt insanlarda qəflətən yaranan güclü, qısamüddətli, emosional haldır. Affekt coşqun sürətdə əmələ gəlib kəskin xarici ifadəyə malik olan azmüddətli, lakin qüvvətli cərəyan edən hisslərdir. İnsanın affekt halı bəzi hallarda onun fəaliyyətinə pozucu təsir göstərir. Çünki belə vəziyyətdə insan şüuru və danışığı üzərində nəzarəti itirir. Affekt vəziyyəti zamanı insanın beynində kəskin oyanma ocağı əmələ gəlir və ətrafdakı oyanıq sahələrdə ləngimə baş verir. Bu səbəbdən də...
Geri İrəli

Sağlam həyat təzi sürmək insanın immunitetini yüksəldir və xəstəliklərdən uzaq edir.
Ən son tibbi məqalələri yalnız bizim portaldan oxuya bilərsiz. Müasir müalicə üsulları ilə bir çox xəstəliklərin sağaldılmasına kömək edirik.
Sayt Azərbaycan Həkimləri tərəfindən tərtib edilib, bütün hüquqlar qorunur.