Stress nədir?

Stress nədir?

Stress nədir? Stress insanın fəaliyyət və ünsiyyət prosesində çətin və mürəkkəb fiziki, zehni işlər görərkən, müəyyən qərar qəbul etmək zərurəti qarşısında qaldıqda keçirdiyi emosional haldır. Stress...

İnsani hisslər

İnsani hisslər

İnsani hisslər Ehtiras nədir? Ehtiras qüvvətli, uzunmüddətli və dərin hissdir. Ehtiras insan şüurunun, daxili qüvvəsinin müəyyən vahid məqsədə yönəlməsində öz əksini tapır. Bu zaman hisslər iradi...

İnsanın affekt halı

İnsanın affekt halı

İnsanın affekt halı. Affekt insanlarda qəflətən yaranan güclü, qısamüddətli, emosional haldır. Affekt coşqun sürətdə əmələ gəlib kəskin xarici ifadəyə malik olan azmüddətli, lakin qüvvətli cərəyan...

Temperament və xarakter.

Temperament və xarakter.

Temperament və xarakter. Temperament dedikdə insanın psixi fəaliyyətinin dinamikasını müəyyən edən psixikanın fərdi özünəməxsus xassələri nəzərdə tutulur. Bu xassələr müxtlif fəaliyyət növlərində...

Tənhalıq nədir?

Tənhalıq nədir?

Tənhalıq nədir? İnsanlar üçün müəyyən vaxtlar tək qalmaq çox vacibdir. Buna gorə də onlar bəzi zamanlar tək qalmaq istəyirlər. Elə adamlar olur ki, onlar başqa insanların əhatəsində olduqda belə...

Qabiliyyət nədir?

Qabiliyyət nədir?

Qabiliyyət nədir? Qabiliyyət şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərindən biri sayılır. Bu xüsusiyyət özünü müəyyən fəaliyyətin icrasında göstərir. İnsanda olan bilik, bacarıq və az adamda olan...

Zoofiliya və sadomiya nədir?

Zoofiliya və sadomiya nədir?

Zoofiliya və sadomiya nədir? İncildə göstərilmiş Sadona şəhərinin adı ilə adlandırılmış sadomiya heyvanlara qarşı yönəldilmiş cinsi həvəsin olmasıdır. Heyavanlara qarşı cinsi həvəsin olmasının tarixi...

İsterik nevroz

İsterik nevroz

İSTERİK NEVROZ Orta əsrlərdə isteriyalı xəstələr cin vurmuş hesab edilir və kilsə xadimləri onları qəddarcasına cəzalandırırdı. Xəstəliyin elmi əsasları XVIII əsrdə Şarko tərəfindən öyrənilməyə...

Sadizm

Sadizm

Sadizm Sadizm yaxın adamına əzab verməkdən zövq almaqdır. Sadizmin müxtəlif növləri var: – iqtisadi sadizm – psixoloji sadizm – cinsi sadizm. Sadist adamlar qarşılarındakına şiddət göstərərək...

Panika hücumları

Panika hücumları

Panika hücumları. Qorxu – insan və heyvanların yaşamaqları üçün müdafiə mexanizmidir. İnsan qorxduqda orqanizmdə potensial təhlükəyə qarşı dəyişikliklər əmələ gəlir. Panika hücumları mənasız qorxuya,...

Disqamiya – məcburi cinsi yaxınlıq

Disqamiya – məcburi cinsi yaxınlıq

Disqamiya – məcburi cinsi yaxınlıq. Disqamiya qadının seksual təlabatlarını nəzərə almadan cisi aktın yerinə yetiriləsi ilə əlaqəli olan, cinsi münasibətlərin disharmoniyasıdır.Bu zaman qadın cinsi...

Psixogen sonsuzluğun müalicəsi

Psixogen sonsuzluğun müalicəsi

Psixogen sonsuzluğun müalicəsi. Qadınlarda baş verən sonsuzluğun səbəblərindən biri də psixogen sonsuzluqdur. Psixogen sonsuzluq deyəndə, uşaqlıq və yunurtalıq sistemində heç bir patoloji...