Məmmədova Oksana

Məmmədova Oksana

Otorinolarinqoloq LOR

Adenoidektomiya
Tonzillektomiya
Vazotomiya
Septoplastika
Konxotomiya
Xarici qulaq keçəcəyindən, burundan və udlaqdan yad cismin çıxrılması.
Xarici qulaq xəstəliklərinin müalicəsi
Orta qulaq xəstəliklərinin müalicəsi
Larinqitlərin müalicəsi
Sinusitlərin konservativ müalicəsi və ЯМИК-kateter ilə müalicəsi
Allerqik rinitlərin müalicəsi
Vazomator rinitin müalicəsi
Kəskin və xroniki tonzillitlərin müalicəsi
Kəskin və xroniki farinqitlərin müalicəsi

Məzahir Quliyev

Məzahir Quliyev

Otorinolarinqoloq

Vüsal Qiyasov

Vüsal Qiyasov

Otorinolarinqoloq

ETDİYİMİZ CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATLAR
Səs teli polipi, səs teli kistlərinin mikroskopik metodlarla cərrahi əməliyyatlar.
Adenoidektomiya (endoskopik metod).
Tonzillektomiya (müasir metodlarla).
Vazotomiya (lazer endoskopik metodla).
Rinoplastika (burun estetik emeliyyati)
Nazal tip plastikası (burun ucunun estetik əməliyyatı)
Septoplastika (burun çəpəri əməliyyatı) (endoskopik metodla).
Konxatomiya (burun baliqqulaqlarının rezeksiyası) (endoskopik metodla) (radiofrekans metodla).
Mikrocərrahi üsulla vokal cord əməliyyatları.
Fesc (funksional endoskopik sinus cərrahiyəsi).

GÖSTƏRDİYİMİZ POLİKLİNİK XİDMƏTLƏR
Qulaq-Burun-Boğaz orqanlarının endoskopik metodlarla müayinəsi.
Xarici qulaq keçəcəyinin xəstəliklərinin müalicəsi.
Orta qulaq xəstəliklərinin kanservativ müasir müalicəsi.
Laringitlərin müalicəsi.
Sinuzit xəstəliyinin müalicəsi (Kəskin və xroniki forması).
Burunətrafı (paranazal sinus) ciblərin xoş xassəli şişlərinin müalicəsi.
Alergik rinitlərin müalicəsi.
Vazomator rinitlərin müalicəsi.
Kəskin və Xroniki tozillitlərin müalicəsi.
Yevstatix xəstəliyinin müalicəsi.
Kəskin və Xroniki faringitlərin dərman metodu ilə malicəsi.