Anar Məmmədov

Anar Məmmədov

Uroloq-Andoroloq

Veziko-Uretral reflükslərin endoskopik və açıq bərpası,

Prostatik uretra klapanının endoskopik ləğvi,

Uretro-Pelvik seqment darlığının laparaskopik plastikası,

Anadangəlmə uroloji anomaliyaların bərpası,

Sünnət xətasının düzəldilməsi,

Orxipeksiya,

Hipospadia,

Penis əməliyyatları,

Penisə protez taxılması (konservativ müalicə effektsiz olarsa),

Penis əyriliyinin düzlənməsi,

Peyroni plastikası,

Penis qırığının bərpası,

Priapizm,

Böyrək əməliyyatları,

Perkutan Nefrolitotripsiya (PCNL),

Laparaskopik Nefrektomiya,

Laparaskopik Pieloplastika,

Laparaskopik böyrək kisti bərpası,

Parsial Nefrektomiya,

Perkutan Nefrostomiya,

Prostat əməliyyatları,

TUR-P,

Radikal prostatektomiya,

Açıq prostatektomiya (adenomektomiya),

Sidik kisəsi əməliyyatları,

Sidik kisəsi şişinin endoskopik ləğvi (TUR-B),

Sidik kisəsi,

Uşaqlıqyolu fistulunun ləğvi,

Sidik kisəsi daşının endoskopik ləğvi,

Uretroselin endoskopik bərpası,

Sistoselin (Sidik kisəsi sallanması) bərpası,

Sistektomiya (şiş zamanısidik kisəsinin çıxarılması),

Sidik axarı əməliyyatları,

URS (Sidik axarı daşının lazer teripsiyası),

Sidik axarı darlığının lazer və açıq bərpası,

Sidik axarı daşının laparaskopik çıxarılması,

Sidiksaxlamazlıq,

TOT,

Mini sling – (10 dəqiqəyə sidiksaxlamazlığa son!),

Xaya əməliyyatları,

Mikroskopik Varikoselektomiya,

Xaya hidropsu,

Orxektomiya,

Sonsuzluq problemləri,