Rəşad Babayev

Rəşad Babayev

Plastik Cərrah

Laparoskopik və açıq üsulla öd daşı xəstəliyinin müalıcəsi

Laparoskopik və açıq üsulla appendektomiya

Laparoskopik və açıq üsulla qasıq, göbək venteral yırtıqların ləğvi

Laparoskopik və açıq üsulla diafraqmal yırtıqların ləğvi

Laparoskopik üsulla Bariatik (mədə kiçiltmə) əməliyyatı

Laparoskopik və açıq üsulla bütün genekoloji əməliyyatlar ( uşaqlıq fibromiomasi, yumurtalıq sistləri, boru keçiriciliyin normallaşdırılması və s)

Uşaqlarda və gənc yaşda olan xəstəliklərdən (Varikoseli, kriptorxizim və s)

Proktoloji əməliyyatlar ( babasil, pararektal fistula və s)

Böyük həcmli əməliyyatlar ( Mədə rezeksiyasi, qastroektomiya (mədənin tam rezeksiyasi), nazik və yoğun bağırsaqların rezeksiyası, splenektomiya, exinokoklar, öd yollarının rekonstruktiv əməliyyatları və s)

Plastik cərrahiyyə: Abdominoplastika (Qarın gərmə) , mammoplastika (Süd vəzi plastikası), liposaksiya (piy toxumasının sorulması) Lipofiling ( piy toxumasının lazim yerlərə vurulması), Qluteoplastika (sarğı nahiyyəsi –“popaların” plastikası, vaginoplastika və s

Samiq Qurbanov

Samiq Qurbanov

Plastik Cərrah

Abdominoplastika (qarın gərmə)
Liposaksiya (piy sovurma)
Lipofillinq (piy transferi)
Mammoplastika (süd vəzi əməliyyatları)
Otoplastika (qulaq plastikası)
Blefaroplastika (göz qapağı plastikası)
Bulhorn (burun-dodaq məsafəsinin kiçildilməsi)

Fərid Əsədov

Fərid Əsədov


İcra olunan prosedurlar
1) Bel və boyun ağrıları. fəqərə arası disk yırtığları (qrıja) mikrocərrahi əməliyyatları.
2) Orurga beyin kanalın darrığı (cərrahiyyə əməliyyatı).
2) Baş beyin şişləri, onurğa beyin şişlərinin mikrocərrahiyyə əməliyyatları.
3) Kəllə beyin travmaları cərrahiyyə və konservativ müalicəsi.
4) İnsultun cərrahiyyə və konservativ müalicəsi.
5) Hidrosefaliyanın cərrahiyə müalicəsi.
6) Arnold Kiari malformasiyası cərrahiyyə əməliyyatı.
7) Karpal Tunel sindrom.
8) Periferik sisnir sistemin patologiyası. Cərrahiyyə və konservativ müalicəsi.

Xəstəliklər müalicəsi
1) İnsult
2) fəqərəarası disk yırtığı ( qrıja).
3) baş beyin şişləri
4) onurğa beyin şişlərı.
5) kəllə beyin travması ( beyın sirkələnməsi, əzilməsi, beyin qanaması)
6) hidrosefaliya
7) baş ağrıları
8) bel və boyun agrilari.

Cingiz Rəhimov

Cingiz Rəhimov

Ağız və Üz-çənə cərrahı

⦁Rəqəmli texnologiyaların tədbiqi ilə kəllə-üz qusur və deformasiyalarda rekonstruksiya əməliyyatları
⦁Gicgah-çənə oynağının cərrahi müalicəsi.
⦁Orbita rekonstruksiyası
⦁AO prinsiplər əsasında üz-skeleti sümükləri sınıqlarının müalicəsi
⦁Üz-çənə implantasiyası
⦁Ciddi atrofiyaya uğramış çənələrdə dental implatasiyanın aparılması
⦁Üz-çənə nahiyyəsində geniş yayılmış şişlərin müalicəsində incik sümüyündən götürülən damar ayaqcıqda autotransplantatla və onun üzərində dərhal yerləşdirilmiş dental implantlarla çənə sümüyünün və gicgah çənə oynağının rekonstruksiyasi və dərhal protez reabilitasiyası keçirilib
⦁Rəqəmli texnologiyaların son nailiyyəti olan artırılmış realllıq eynəklərlə və tərəfimizdən hazırlanan xüsusi proqram təminatı ilə üz-çənə nahiyyəsinin rekonstruksiyasında yüksək dəqiqlik əldə edilir, əməliyyat vaxtı xeyli azaldılır, toxumaların zədələnməsi minimuma endirilir, eləcədə yüksək funksional və estetik nəticə əldə olunmasına imkan yaranır. Bu məlumat Evronyus telekanalında yayılıb.
Azərbaycan səhiyyəsində ilk dəfə olaraq
⦁Craniofasial cərrahi əməliyyatlarını aparır.
⦁Üz-çənə cərrahiyyəsində əməliyyatönü virtual planlaşdırmanı, plastik moddeleərin hazırlanmasını və naviqasion usulunu tədbiq edir.
⦁Çənənin incik sümüyündən götürülən damar ayaqcıqda sərbəst autotransplantatla bərpasını yerinə yetirir.
⦁Cərrahi əməliyyatdan sonraki çənə defektlərində dental implantlarla ortopedik reabilitasiya
⦁Ambulator şəraitdə ümümi ağrısızlaşdırma altında müxtəlif növ ağız və üz-çənə cərrahi əməliyyatlarını icra edir.
⦁Travmalar zamanı orbita rekonstruksiyalarında custom made titan lövhələrini tədbiq edir.
⦁Gicgah-çənə oynağının artrosentezini aparır
⦁Gicgah-çənə oynağının tam süni oynaq kompleksi ilə əvəz olunmasını aparır
⦁Az invaziv transkoyuktival yolla orbitanın rekonstruksiyasını aparır
⦁Kəllə-üz-çənə nahiyyəsində distraktorları tədbiq edir
⦁Konorar yanaşma ilə Almacıq-orbita kompleksinin deformasiyaların aradan qaldırırır
⦁Ziqoma implantasiyası əməliyyatını aparır.
⦁Ortoqnatik cərrahiyyədə 3D sefalometriya metodları tədbiq edir

Zülfiyyə Vahabova

Zülfiyyə Vahabova

Ümumi Cərrah

- Xolesistektomiya
- Yırtıqlar
- Ağ xətt yırtığı, qasıq yırtığı, göbək yırtığı, əməliyyatdan sonrakı ressidiv yırtıqlar,
- Alloplastika
- Epitelial büzdüm yolu
- Hemorroyektomiya
- Anal çat
- Paraproktal fistula
- Appendektomiya
- Ambulator əməliyyatlar

Aynur Hüseynzadə

Aynur Hüseynzadə

Ümumi cərrah

- Çanaq dibinin rekonstruktiv cərrahiyyəsi (uşaqlıq, sidik kisəsi, düz bağırsaq sallanmaları, sidik qaçırma)
- Vaginoplastika
- Proktoloji əməliyyatlar (babasil, anal çat, rektovaginal fistula, pararektal fistula, kəskin paraproktit)
- Ginekoloji əməliyyatlar (uşaqlığın mioması, yumurtalığın sistləri, uşaqlıqdankənar hamiləlik)
- Bağırsaq əməliyyatları
- Qaraciyər və dalaq əməliyyatları
- Xolesistektomiya
- Endovenoz lazer ablasiyası
- Flebektomiya və miniflebektomiya
- Abdominoplastika
- Qalxanabənzər vəzin əməliyyatları
- Skleroterapiya
- Yırtıqlar

Toğrul Ömərov

Toğrul Ömərov

Uşaq cərrahı

Qida borusunun atreziyaları(olmaması) açıq və torokoskopik üsulla; -Girsprung xəstəliyi variantlarindan asılı olaraq açıq, transanal qarında kəsik aparmadan və laparaskopik üsulla; -Anusun atreziyaları (olmaması) , bağırsağın hissəvi atreziyaları açıq vəlaparaskopik üsulla; -Qaraciyər dalağın kistaları açıq və laparaskopik üsulla; -Mədəaltı vəzinin kistaları açıq və laparaskopik usulla(Marsupilizasiya); -Xoldeoxun (ümumi öd axarının) kistaları açıq və laparaskopik üsulla; -Diafraqmal yırtıqlar, qastroezofagial reflyuks, axalaziya kardiya açıq və laparaskopik üsulla; -Bütün növ bağırsaq keçməməzlikləri, bağırsaq spaykalarının açıq və laparaskopik üsulla; -Appendisit və Peritonitlər laparaskopik üsulla; -Yetkinlik yaşlı qız uşaqlarında yumurtalıqların kistaları, apopleksiya Laparaskopik usulla; -Oğlan və qız uşaqlarında cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları, anadangəlmə olmamasi əməliyyatları yerinə yetirilir; -Bütün növ yırtıqların ( qasiq, qasiq xaya) laparaskopik üsulla bir nöqtədən keçməklə əməliyyat edilməsi, Azərbaycanda ilk dəfə; -Uşaqlarda öd daşı xəstəlikləri, Kalkulyoz xolesistlər Laparaskopik üsulla; -Yeni doğulmuşlarda qastrosizis, omfalocele açıq az invaziv üsulla; -Pilerostenoz yeni doğulmuşlarda açıq və laparaskopik üsulla; -Yeni doğulmuşlarda Onikibarmaq Bağırsaq keçməməzliklərinin açıq və laparaskopik üsulla; -Parapraktitlər kəskin və Xroniki formaları; -Uretranın anomaliyaları Qipospadiyaların bütün formaları və —– Epispadiyaların aradan qaldırılması; -Vadyanka, varikosele əməliyyatları açıq və laparaskopik üsulla; -Bağırsaq invaginasiyalarının laparaskopik üsulla aradan qaldırılması; -Xayanin yerinə enməməsi (Kriptoorxizm) bütün formaları açıq az invaziv və laparaskopik üsulla yerinə yetirilməsi; -Xayanın və toxum ciyəsinin kistaları , burulması və travmaları; -Dəri və dəri altı toxumanın törəmələri; -Ümumiyyətlə uşaqlarda qarın boşluğunda əməliyyatlar və uşaq anomaliyaları acıq və laparaskopik üsulla həyata keçirilir.

Taryel Ömərov

Taryel Ömərov

Laparoskopik Bariatrik və Metabolik cərrah

Araz Salmanov

Araz Salmanov

Plastik cərrah

-Rinoplastika
-Abdominoplastika
-Liposaksiya
-Mammoplastika
-Üzün gəncləşdirilməsi
-Xoşxassəli törəmələrin götürülməsi
-Anadangəlmə qüsurların aradan qaldırılması
-Çapıqların götürülməsi