Məmmədova Oksana

Məmmədova Oksana


İXTİSASI

Otorinolarinqoloq LOR

İŞ STAJI

5 il

TƏHSİLİ

2006-2012 – Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, I Müalicə-profilaktika fakültəsi
2013-2017 – Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Qulaq, burun, boğaz kafedrası, Həkim-rezident

İŞTİRAK ETDİYİ KURSLAR (KONFRANSLAR)

1. «The first Congress of NERAS»Baku, 2014
2. ATU rezidentlərinin 3-cü elmi-təcrübi konfransı, Bakı, 2015
3. II International medical congress for students and young doctors. Baku, 2016
4. Allerqologiya, immunologiya və immunoreabilitasiya üzrə V Azərbaycan Milli Kongresi, Bakı, 2016
5. «Larinqologiyanın baş ağrısı – Qırtlaq iflicləri» Bakı, 2017
6. Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. Bakı, 2017

ELMİ FƏALİYYƏT

Nəşr edilmiş elmi işlər:
1. Гусейнов Н.М., Панахиан В.М., Эфендиев А.З., Гашимли Р.М., Мамедова О.Б. Анализ врожденной патологии ЛОР-органов в Азербайджанской республике. // «Современные направления в оториноларингологии» Материалы IV съезда оториноларингологов Узбекистана. Ташкент, 2015, с.134
2. Гусейнов Н.М., Панахиан В.М., Мамедова О.Б. Хирургическое лечение хронического гнойного среднего отита. // Журн. «TİBB və ELM» №2 (4), 2016, c.27
3. Гусейнов Н.М., Эфендиев А.З., Мамедова О.Б. Комплексное лечение аллергического ринита. // «Allerqologiya, immunologiya və immunoreabilitasiya üzrə V Azərbaycan milli konqresinin» materialları. Bakı, 2016, s.112
4. Hüseynov N.M., Pənahian V.M., Məmmədova O.B. Polip və qranulyasiya ilə ağırlaşmış xroniki otitlərin müalicəsi. // Журн. « Tibb və Elm» №4, Bakı, 2016.
5. Гусейнов Н.М., Асади Я.М., Мамедова О.Б. Нейросенсорная тугоухость при легкой черепно-мозговой травме. // Национальный журнал неврологии. Баку, 2016.
6. Hüseynov N.M., Xudiyev A.M., Məmmədova O.B., Süleymanov K.T. Uşaqlarda eksudativ orta otitin müalicə taktikası. // Ə.Əliyevin 120 illik yubileyi. Bakı, 2016.
7. Hüseynov N.M., Şirəliyeva R.K., Əfəndiyev A.Z., Əliyev R.R., Məmmədova O.B. Dağınıq skleroz zamanı yaranan eşitmə pozuntuları. // Milli Nevrologiya Jurnalı. Bakı, 2017.

ÇALIŞDIĞI TİBB MÜƏSSİƏLƏRİ

N.Tusi ad. Memorial Klinikada çalışır.

İXTİSASLAŞDIĞI TİBBİ SAHƏ

Adenoidektomiya
Tonzillektomiya
Vazotomiya
Septoplastika
Konxotomiya
Xarici qulaq keçəcəyindən, burundan və udlaqdan yad cismin çıxrılması.
Xarici qulaq xəstəliklərinin müalicəsi
Orta qulaq xəstəliklərinin müalicəsi
Larinqitlərin müalicəsi
Sinusitlərin konservativ müalicəsi və ЯМИК-kateter ilə müalicəsi
Allerqik rinitlərin müalicəsi
Vazomator rinitin müalicəsi
Kəskin və xroniki tonzillitlərin müalicəsi
Kəskin və xroniki farinqitlərin müalicəsi

ƏLAQƏ

Tel.: +99 451 998 48 38
Facebook
Instagramm
Bu portalda yerləşdirilmiş bütün məqalələr peşəkar həkim tərəfindən yazılıb. Saytımızdan hər hansı məlumat götürdükdə hipper-link ilə istina vacibdir https://immunitet.az/.