Astenopiya

Astenopiya

Astenopiya Astenopiya – yaxın məsafədə olan əşyalara uzun müddət baxdıqda gözlərin yorğunluğu deməkdir. Bu vəziyyət görmənin itiliyinin pozulması, gözyaşarması, göz altında gərginliyin olması ilə...

GÖZLƏRİNİZİN GÖRMƏ QABİLİYYƏTİ

GÖZLƏRİNİZİN GÖRMƏ QABİLİYYƏTİ

GÖZLƏRİNİZİN GÖRMƏ QABİLİYYƏTİ Göz insan orqanizmində vacib orqanlardan biridir. Gözün görmə qabiliyyəti onun billur qişası və onu əhatə edən əzələlərin gücündən asılıdır. Gözlər də digər orqanlar...

Torlu qişanın distrofiyaları

Torlu qişanın distrofiyaları

Torlu qişanın distrofiyaları Distrofiyalar – torlu qişanın daha çox yayılan xəstəlikləridir. Ümuni məlumat: Bu zaman torlu qişanın hüceyrələrinin tədricən məhv olması nəticəsində getdikcə görmə...

Göz sklerasının xəstəlikləri

Göz sklerasının xəstəlikləri

Göz sklerasının xəstəlikləri. Sklerada iltihabi proseslər məhəlli və həm də diffuz olmaqla, əsasən skleranın ön yarısında, ekvatorla limb arasında yerləşır. Skleranın 2 növ iltihabı məlumdur: səthi...

Astiqmatizm

Astiqmatizm

Astiqmatizm Astiqmatizm termini yunanca “stiqma” sözündən olub, nöqtə deməkdir. Bu xəstəlik zamanı əşyanın aydın şəkli alınmır. Astiqmatizm – gözün optik sisteminin qüsurudur. Normada potik səth...

Blefarit

Blefarit

Blefarit. Blefarit göz qapaqları kənarının iltihabıdır. Ümumi məlumat: Əsas törədicisi stafilokokus aureus, uşaqlarda staf. Epidermidisdir. Xəstəlik bir neçə klinik formada davam edir. Sadə...

Çəpgözlük

Çəpgözlük

Çəpgözlük Bu zaman gözlərin görmə oxları üst-üstə düşmür. Bir göz normal oxdan kənara çəkilir. Nəticədə gözdə ikiləşmə baş verir, bu da görmənin pozulmasına səbəb olur. Səbəbləri: – irsi və genetik...

Traxoma

Traxoma

Traxoma Traxoma – konyuktivanın xroniki dənəvarı, infeksion xəstəliyidir .Traxoma yunanca trachus sözündən olub nahamar deməkdir. Bu zaman konyuktiva nahamarlaşdığı üçün traxoma adını almışdır....

Dakrioadenit

Dakrioadenit

Dakrioadenit göz yaşı vəzinin kəskin və ya xroniki iltihabi xəstəliyidir. Birtərəfli və iki tərəfli olmaqla daha çox uşaqlarda rast gəlinir. Hər hansı infeksiya onu yarada bilər. SƏBƏBLƏRİ: Çox vaxt...

Qlaukoma

Qlaukoma

 Qllaukoma- ən ağır göz xəstəliyi olub, gözün daxili təzyiqinin daima və ya arabir artması, görmə sahəsinin özünəməxsus dəyişiliklərinin əmələ gəlməsi, görmə siniri məməciyinin atrofiya və...

Miopiya

Miopiya

 Miopiya Ümumi məlumat Miopiya yaxından görmə gözlərin çox yayılmış xəstəliyidir. Bu zaman görmə itiliyi azalır. Belə insanlar uzaqda olan əşyaları seçə bilmir. Miopiya zamanı göz alması oval...

Katarakt

Katarakt

Katarakta- göz büllurunun gözün daxilində yerləşən optik linzanın bulanması . Əksər hallarda karatakta tədricən,qocalığın nəticəsi kimi inkşaf edir. Göz travmaları alanda , şüa və qlukokortikoid...