Qrip nədir ?

Qrip nədir ?

 Qrip – burunu , boğazı bəzən də ağciyərləri zədələyən virus infeksiyasıdır. Adətən qrip praktiki sağlam insanlar üçün təhlükəli deyil. Xəstələnmiş uşaqlara, yaşlı adamlara , xüsusilə ayrı...

Su çiçəyi haqqında

Su çiçəyi haqqında

  Su çiçəyi – yoluxucu bir xəstəlik növüdür. Xəstəliyin əlamətləri: Balaca, qırmızı və ortasında su olan balaca ləkələr ilk öncə qarın və kürək nahiyəsində daha sonra isə bütün bədəndə...

Qulaqdibi xəstəliyi (svinka)

Qulaqdibi xəstəliyi (svinka)

 Qulaqdibi xəstəliyi və ya parotid – viruslar vasitəsi ilə yayılan kəskin infeksiyalı xəstəlikdir. Əsasən uşaqlarda və yeniyetmələrdə rast gəlinir. Adından da göründüyü kimi qulaqdibi xəstəliyi...

Lyambliyoz haqqında

Lyambliyoz haqqında

 Lyambliyoz — nazik bağırsaqda, bəzən isə öd kisəsində parazitlik edən lyamblyalar tərəfindən törədilən xəstəlik. Haqqında Çirkli sulardan istifadə хüsusilə uşaqlar arasında lyambliyozun geniş...