Rəxşəndə Aslanova

Rəxşəndə Aslanova


İXTİSASI

Mama Ginekoloq

İŞ STAJI

13 il

TƏHSİLİ

- 1999-2004 Azərbaycan Tibb Universiteti Qadın xəstəlikləri və doğum Fərqlənmə Diplomu ilə Azərbaycan Tibb Üniverstitetini bitirmişdir
- 2010 Türkiyə Cümhuriyyətin Tıpta Uzmanlık Sınavını uğurla keçib
- 2010-2014 Trakya Üniverstiteti Tibb Fakültəsi Qadın Xəstəlikləri və Doğum Bölümündə uzmanlık təhsili
- 2013 Amerika Birləşmiş Ştatları, Klivlend Klinikasında Laparoskopiya, Robotik cərrahiyə və Urolojik Ginekologiya sahəsində təhsil almışdır
- 2013 Türk Jinekoloji Obstetrik Derneğinin üzvü
- 2007 Türkiyə Cümhuriyyətin Səviyə Təspit Sınavından keçib Diploma Denklik Belgesini almıştır
- 2004-2005 Ankara Numune Eğitim və Araştırma Xəstəxanasında normal və riskli hamilələklər , ginekolojik onkologiya, menapauza, sonsuzluq, ginekolojik urologiya və ultrasonografiya üzrə təhsil almışdır

İŞTİRAK ETDİYİ KURSLAR (KONFRANSLAR)

- Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kursu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı. Fevral 2014.
- Temel Laparoskopi Becerileri Kursu. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı. Aprel 2013.
- Fetal Ekokardiografi Kursu. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği. Aprel 2012.
- Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi. T.C. Edirne Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. Aprel 2012.
- Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği. 1. Kadın Doğum Günleri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi. Edirne. Aprel 2014.
- Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD. Antalya 2014.
- Uludağ Jinekolji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, Mart 2013.
- Pelvik Taban Rehabilitasyon Sempozyumu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi. Edirne 2011.

ELMİ FƏALİYYƏT

- Minimally invasive hysterectomy for benign indications. Minerva Ginecol. 2014 Feb;66(1):13-21.
- Occipital Encephalocele: A Case Report. International Journal of Basic and Clinical Medicine. 2014 Dec. (In press).
- Sezaryen esnasında myomektomi yapalım mi? 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2014
- Myomektomi sonrası gebelik sonuçları: iki vaka sunumu. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. TJOD 2014
- Congenital esophageal atresia and tracheoesophageal fistula associated with normal size stomach and polyhydroamnios: the role of ultrasonography. Uludağ Jinekolji ve Obstetri Kış Kongresi, Uludağ, Mart 2013.
- Undiagnosed systemic lupus erythematosus mimicking early onset severe preeclampsia üith normal fetal outcome. 11. Ulusal Jinekolji ve Obstetri Kongresi, Antalya, May 2013.
- İncebarsak mezosunda RİA: nadir bir olgu. 11. Ulusal Jinekolji ve Obstetri Kongresi, Antalya, May 2013.
- Intrauterine device in small bowel mesenterium: a rare case report. Medical Bulletin of Zeynep Kamil. 2013: 44 (4).
- Evre I endometrium kanserinde komprehensiv cerrahinin sürviye katkısı. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Kasim 2012.
- Endometrium kanserli hastalarda myometrial invazyon, LVSI ve lenf nodu tutulumunun rekkürense etkisi. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Kasim 2012.
- Endometrium kanserli hastalarda lenf nodu disseksiyon genişliği ve tutulum oranlarının rekkürense etkisi. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Kasim 2012.

ÇALIŞDIĞI TİBB MÜƏSSİƏLƏRİ

- 2005-2006 Mərkəzi Klinik Xəstəxanada mama-ginekoloq vəzifəsində çalışmışdır
- 2007-2010 Azər-Türk Med Tüp Bəbək Mərkəzində mama-ginekoloq vəzifəsində çalışmışdır
- 2014-indiyədək Baku Medical Plaza Babək filialı Qadın xəstəlikləri və Doğum uzmanı

İXTİSASLAŞDIĞI TİBBİ SAHƏ

Ginekologiya
1. Laparoskopik uşaqliğin artımlarla birlikdə çıxarılması,
2. Laparoskopik yumurtaliq kistlərinin, miyomların çıxarılması
3. Laparoskopik hamiləlik boru əməliyyatları
4. Vaqinal yolla uşaqlığın artımlarla birlikdə çıxarılması
5. Vaqinal plastika
6. Açıq üsul ilə (abdominal) uşaqlığın artımlarla birlikdə çıxarılması
7. Açıq üsul ilə (abdominal) yumurtalıq kistlərinin, miyomların çıxarılması
8. Açıq üsul ilə (abdominal) hamiləlik boru əməliyyatları
9. Histeroskopik miyomların, poliplərin çıxarılması
10. Histeroskopik uşaqlıq anomaliyalarının (septum sinexiya) düzəldilməsi
11. Uşaqlıq ağzı patologiyalarının müalicəsi
12. Polikistozun, endometriozun və uşaqlıq qanaxmalarının müalicələri

Mamalıq
1. Hamiləlik Təqibi
2. Riskli (yüksək təzyiq, şəkər xəstəlikləri və s.) hamiləliklərin təqibi
3. İkili, üçlü və dördlü tarama testləri
4. Prenatest
5. Ayrıntılı (detallı) ultrasəs müayinəsi 18-22 həftələrdə
6. Uşaqlıq boynunun çatışmamazlığı əməliyyatı (serklaj)
7. Amniosentez
8. Hamiləlikdə ultrasəs müayinə, 3D/4D və Doppler ultrasəs müayinəsi
9. Normal doğuş
10. Ağrısız normal doğuş
11. Keysəriyyə əməliyyatı

Süni mayalanma və sonsuzluq müalicəsi üzrə Prosedurların siyahısı1 Ovulyasiyanın induksiyası
2 Boruların yoxlanılması (HSG)
3 Aşılama
4 Süni mayalanma

Ultrasəs müayinə üzrə proseduraların siyahısı
1. Hamiləlikdə ultrasəs müayinə
2. 3D/4D
3. Doppler müayinəsi
4. Ayrıntılı (detallı) ultrasəs müayinəsi 18-22 həftələrdə
5. Uşaqlıq boşluğunun patologiyalarının SİS (saline infusion sonography) ilə müayinəsi
ƏLAQƏ

Facebook
İnstagram
Youtube
Tel: +994 50 226 2585
Tel: +994 55 226 0635 (randevu)
Email: [email protected]
Bu portalda yerləşdirilmiş bütün məqalələr peşəkar həkim tərəfindən yazılıb. Saytımızdan hər hansı məlumat götürdükdə hipper-link ilə istina vacibdir https://immunitet.az/.