Elşad Sadıqov

Elşad Sadıqov

USM

İXTİSASI

Radiodiaqnostik (USM) (KT) (MRT)

İŞ STAJI

16 il

TƏHSİLİ

01 Avqust 2000 – 30 İyun 2001  Respublika Diaqnostika Mərkəzi, funksional diaqnostika ixtisası üzrə internatura kursu. Bakı-Azərbaycan

Sentyabr 1995 – İyun 2000 Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Azərbaycan

İŞTİRAK ETDİYİ KURSLAR (KONFRANSLAR)

Təkmilləşmə Kursları:

28 Mart 2016 – 01 Aprel 2016  Tibbi statistikanın əsasları – sübutlu təbabət, ADHTİ, Bakı, Azərbaycan

01 Mart  2010 – 31 May 2010 İntervension Radiologiya kursu, Ege Universiteti Tibb fakultəsi, Türkiyə, Izmir

02 Oktyabr 2006 – 27 Oktyabr 2006  Ultrasəs Doppleroqrafiyası kursu, RTEA, Rusiya Elmi Cərrahiyə inistitutu.Moskva-Rusiya

03 Sentyabr 2006 – 16 Sentyabr 2006  Graz Universiteti, Radioloqlar üçün təlimiş Graz-Avstriya

03 Yanvar 2004 – 31 Mart 2004   Ultrasəs üzrə ümumi təkmilləşmə, ADHTİ   Bakı, Azərbaycan

Professional təcrübə:

Sentyabr 2006 – 2010 Həkim rentgenoloq, Salyan rayon MX-sı, vərəm dispanseri

2005 – 2009 –cu illərdə  Xəzər klinikası, Lanset Cərrahlıq klinikası (USM)

Sentyabr 2001 – May 2003 Diaqnostika şöbəsinin rəisi, N saylı Hərbi Hospital.Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi. Füzuli, Azərbaycan

2011 – ci ilin oktyabr ayında həkimlərin attestasiyası, şüa diaqnostikası ixtisası üzrə sertifikat

2015 – ci ilin dekabır ayından Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirma İnstitunun assistenti

ÇALIŞDIĞI TİBB MÜƏSSİƏLƏRİ

Hal hazırda N. Tusi adına klinikasında Həkim  Radioloq kimi fəaliyyət göstərir

İXTİSASLAŞDIĞI TİBBİ SAHƏ

Tüpürcək vəziləri və onların axarları (USM, Doppler və Elastoqrafiya), dil, damaq badamcıqları, qırtlaq, səs telləri,
Qalxanabənzər vəzi (USM, Doppler və Elastoqrafiya), qalxanabənzər ətraf vəzlər,
Hamiləlik (dölün I, II və III trimestrdə dəyərləndirilməsi, dölün ürəyinin müayinəsi, 3D və 4D müayinələr),
Ginekologiya (uşaqlıq, uşaqlıq boruları, yumurtalıqlar, parametral sahələr, uşaqlıq boynu və vaginanın vəziyyəti),
Urologiya və andrologiya (böyrəklər, böyrəküstü vəzlər, sidik axarları, sidik kisəsi, prostat vəz, toxum kisələri, sidik kanalı, xayalar, xaya artımları, toxum axarları, plexus pampiniform damarlarının Doppleri və penil müayinələr),
Pediatriya (abdominal müayinələr, timus, neyrosonoqrafiya, bud-çanaq oynağı, sümük-əzələ sistemi, səthi orqanlar),
Damarların Doppler müayinəsi (yuxarı və aşağı ətrafların vena və arteriyalarının Doppleri, boyun damarlarının Doppleri, abdominal damarların Doppleri və orqanların Doppleri),
Səthi strukturların müayinəsi (dəri və dərialtı toxumalar),
Abdominal müayinələr (qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, mədə bağırsaq sisteminin müayinəsi, qarın boşluğu),
Sümük-əzələ sisteminin müayinəsi,
Mammologiya (süd vəziləri – USM, Doppler və Elastoqrafiya),
Göz almalarının müayinəsi,
Səthi orqanların USM kontrolu altında nazik iynə biopsiyası,
Pre və post operativ vəziyyətlərdə dinamik USM.

Слюнные железы и их протоки (УЗИ, Допплер и Эластография), язык, небные миндалины, гортань, голосовые связки,
Щитовидная железа (УЗИ, Допплер и Эластография), паращитовидные железы,
Акушерство (исследования плода I, II и III триместрах беременности, исследования сердце плода, 3D и 4D исследования),
Гинекология (матка, маточные трубы, яичники, параметральные области, шейка матки и состояния вагины),
Урология и андрология (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой канал, яички, придатки яичков, семенные канатики, допплер сосудов лозовидного сплетения и пенильные исследования),
Педиатрия (абдоминальные исследования, тимус, нейросонография, тазобедренный сустав, скелетно-мышечная система, поверхностные органы),
Допплерографическое исследование сосудов (допплер артерий и вен нижних и верхних конечностей, допплер сосудов шеи, допплер абдоминальных сосудов и допплер органов),
Исследования поверхностно расположенных структур (кожа и подкожная клетчатка),
Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудочно-кишечные исследования, брюшная полость),
Исследования скелетно-мышечных систем,
Маммология (молочные железы – УЗИ, Допплер и Эластография),
Исследования глазных яблок,
Тонкоигольная биопсия поверхностных органов под контролем УЗИ,
Динамическое УЗИ в пре и пост оперативных состояниях.

ƏLAQƏ

Telefonlar:               

+994 50 361-66-50 (mob),

+994 55 514-43-52 (mob),

Fax    +994 12 430-85-27

E-mail   [email protected]; [email protected]

Facebook

OXŞAR