BRONXİAL ASTMA

  • Müəllif: elnare
  • Tarix: 30 dekabr 2016
  • Baxış sayı: 2 954
  • 0 rəy
BRONXİAL ASTMA.
Bronxial astma – tənəffüs yollarının bronx keçiriciliyinin müxtəlif dərəcədə və müddətli pozğunluğundan əmələ gələn öskürək, bronx hiperaktivliyi və boğulma tutmaları ilə müşayət olunan xroniki iltuhabi xəstəliyidir.
Dünyada bronxial astmanın yayılma sıxlığı 4-10%-dir. Uşaqlar arasında yayılma daha çox təsadüf olunur.
Bronxial astmanın çoxsaylı təsnifatı vardır:
– etiologiyasına görə
– gedişin ağırlığına görə
– xəstəliyin təzahür formasına görə
Ən vacib bronxial astmanın allergik və qeyri-allergik formalara bölünməsidir, belə ki, allergik bronxial astmanın müalicəsində qeyri-allergik formada işlədilməyən spesifik metodlar effektlidir.
Xəstəlik ağırlıq dərəcəsinə görə 4 pilləyə bölünür.
Risk faktorları :
– İrsiyyət və allergenlə təmas ən əhəmiyyətli risk faktorlarıdır.
Patogenez:
– Patogenezin əsasında xroniki iltihab prosesi durur.
Patomorfologiya:
Bronxlarda iltihab, selik tıxacları, selikli qişanın ödemi, saya əzələlərin hiperplaziyası, bazal membranın qalınlaşması və onun dezorqanizasiya əlamətləri aşkar edilir. Tutma dövrü göstərilən patomarfoloji dəyişikliklərin ifadəliliyi həddindən artıq yüksəlir.
Klinikası:
Bronxial astma son dərəcə qeyri-stabil klinik təzahürlərlə xarkterizə olunur. Ən xarakter simptomlar -nəfəsvermə zamanı tənginəfəslik və ya öskürəyin epizodik tutmaları, uzaqdan eşidilən fitverici xırıltıların meydana gəlməsi, döş qəfəsində ağırlıq hissidir. Prosesə ağciyərlərin emfizeması qoşulduqda ağciyərlər üzərində qutu səsi eşidilir.
Laborator müayinələr :
Qan analizi üçün eozinofiliya xarakterikdir. Kəskinləşmə dövründə leykositoz və EÇS-in artması aşkar edilir ki, bunların da ifadəliliyi xəstəliyin ağırlığından asılıdır.
Bəlğəmin mikroskopik müayinəsində çoxlu miqdar eozinofillər, epitellər, Kruşman spiralları tağılır.
Rentgenoloji müayinə:
Döş qəfəsinin rentgenoloji müayinəsinin ilk növbədə tənəffüs orqanlarının digər xəstəıiklərini istisna etmək üçün aparırlar.
Müalicə:
Patogenezindən asılı olaraq müalicəsində bronxgenişləndirici vasitələrdən və iltihabəleyhinə astmaya qarşı preparatlardan istifadə edilir
Bu portalda yerləşdirilmiş bütün məqalələr peşəkar həkim tərəfindən yazılıb. Saytımızdan hər hansı məlumat götürdükdə hipper-link ilə istina vacibdir https://immunitet.az/.
loading...

"BRONXİAL ASTMA" haqqında müzakirə