Şəkillərə baxın və necə şəxsiyyət olduğunuzu təyin edin.

  • Müəllif: elnare
  • Tarix: 7 iyun 2017
  • Baxış sayı: 3 667
  • 0 rəy

Şəkillərə baxın və necə şəxsiyyət olduğunuzu təyin edin.

Siz şəkillərə baxmaqla öz xaraterinizi təyin edə bilərsiniz. Aşağıdakı 8 şəklə baxın öz həndəsi fiqurunuzu seçin. Bu sizin hansı tip insan xarakterinə malik olduğunuzu deyəcək.

Cavablar şəkillərdə seçdiyiniz fiqurlrın xrakterinə uyğun dəyərləndirilir. Üçbucaq adətən kəskin fiquraya malik, dairə isə hissiyyatlı qadın xüsusiyyətini və s.təyin edir.

1- ci şəkil – rəhbər

Bu tip adamlar təşkilatçı və rəhbərlik etməyi xoşlayan adamlardır. Onların sosial danışıq normlarına uyğun olan danışıq təzləri var. Bu danışıq tərzi onların anadangəlmə qabiliyyətlərindən biridir. Onlar yaxşı söhbət eləməyi bacarır, gözəl nitq qabiliyyətinə malik olurlar. Bu adamlar sosial cəmiyyətə adaptasiya ola bilirlər. Bu onların psixoloji vəziyyətləri ilə əlaqədar olur.Belə adamlar pealist olur və hərəkətlrinin etiraf etməyi bacarırılar. Onlar fərdi əlamətlərini yüksək səviyyədə inkişaf etdirə bilirlər. Əgər pis bir vəziyyət meydana çıxarsa o zaman onlar işə prosefional yanaşırlar. Bu onların xarakteridir.

2-ci şəkil – cavabdeh 

Bu tip insanlarda rəhbərlik xüsusiyyətlərin yüksək olur və onaların xarakterləri birinci şəkildə olan adamlarınkı kimi olur. Bu tip insanlara yüksək peşəkarlıq olur. Onlar işlədikləri işdə yüksək qabiliyyət nümayiş etdirirlər. Bu insanlar yüksək hisslərlə yaşayırlar və öz tələblərini hüquqi yollarla yerinə yetirməyi xoşlayırlar. Bu şəkildəki insanlar somatik xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər.

3-cü şəkil – həyəcanlı həssas

Bu şəkilə məxsus insanların xarakteri müxtəlif və dəyişkən olur. Onların yaxşı əl qabiliyyətləri olur. Onların eyni işləri və maraqları olmur. Bu səbəbdən də daima dəyişkən olurlar və bir işdə uzun müddət işləyə bilmirlər. Bu insanlar səliqəsizliyi və pintiliyi xoşlamırlar və bu səbəbdən ətrafdakılarda dava edirlər. Onlar daima özlərinə qarşı çübhə ilə yanaşır və tez küsən olurlar. Onlarla yumşaq dəftar etmək lazımdır.

4-cü şəkil – alim 

Bu şəklə sahib olan adamlar öz nəzəriyyələrini daia inkişaf etdirmək istəyirilər. Onların konseptual ağlı olur. Onlar emosional hərəkət və səmərəli davnanışlarla yaşayırlar. Bu şəklə sahib insanların kinoya, teatra, sirkə və animasiyalara meyli çox olur.

5-ci şəkil – intuitiv

Bu tip insanların sinir sistemləri həddindən artıq həssas olur. Onlar yanlız bir iş üzərində fəaliyyət göstətərkən daha diqqətli olurlar. Onların yeni imkanları olduqda vəkil kimi şıxış eərək onu qəbul etmirlər. Çox vaxt başqalarının qayğısına qalırlar və yaxşı əl qabiliyyətinə malik olurlar. Onlar özlərinə nəzarəti tez itirə bilir və əks reaksiya verə bilirlər.

6-cı şəkil – ixtiraçı, konstruktor, rəssam

Bu tip şəklə sahib olan adamlar ixtiraçı olurlar. Bu damların geniş xəyal gücü olur və düşncələrinin ölçüsü olmur. Əsasən bu şəklə sahib olan adamlar texniki bacarığa, rəssamlığa və intellektual yaradığılığa meyilli olurlar. Onların öz moral normaları olur və ətrafdan heç kimin onların morallarını pozmağa icazə vermirlər.
Emosional olurlar və öz orijinal ideyalarını qoruyub saxlamağa çalışırlar.

7-ci şəkil – emotiv

İnsanlara qarşı fərqli yanaşırlar, qorxu filmlərinə və qurxulu kadrlara baxa bilmirlər. Qədar hadisələr qarşısında oların dizlri əsir. Onlar başqalarının ağrılarına və acılarına qarşı həssaslıqla yanaşırlar və öz enerjilərinin başqalarının işlərinə istifadə edirlər.

8-ci şəkil – başqalarına qarşı hissiyatsız

Bu şəklə sahib olan adamlar emotiv insanların tamamilə əksi olurlar. Belə ki, səkkizinci şəklə sahib insanlar ətrafdakılara qarşı laqeyd olurlar və ətraflarında olan adamların başlarına gələn onları heç maraqlandırmır. Onlar əgər yaxşı mütəxəssis olsalar o zaman özlərini ətrafdakılar üçün vacib insan sayırlarlar. Bu adamlar öz problemləri olduğu zaman özlərinə qaparırlar və ətrafdakılardan gizlnirlər.
Bu portalda yerləşdirilmiş bütün məqalələr peşəkar həkim tərəfindən yazılıb. Saytımızdan hər hansı məlumat götürdükdə hipper-link ilə istina vacibdir https://immunitet.az/.

"Şəkillərə baxın və necə şəxsiyyət olduğunuzu təyin edin." haqqında müzakirə