Adi cirəgülü(anis) faydaları

Adi cirəgülü(anis) faydaları

Adi cirəgülü(anis) Adi cirəgülü birillik ot bitkisi olub, 30-60 satimetrə qədər hündürlüyə qalxa bilir. O qalın kökə və düz, möhkəm gövdəyə malikdir. Gövdəsindən çıxan nazik budaqlar və saçağabənzər...