Kəkələmə

Kəkələmə

Kəkələmə Kəkələmə nitqin pozulmasıdır ki, bu zaman belə adam səsləri uzadır və ya bir neçə dəfə təkrar edir. Səbəbləri: Aıimlər kəkələmənin 3 əsas səbəbini qeyd edirlər: Birinci səbəb – məlumdur ki,...