Nevroloji status

Nevroloji status

Xəstənin nevroloji satusunu təyin etmək üçün aşağıdakı əlamətlərə diqqət yetirmək lazımdır: 1. Xəstənin şüurunun vəziyyəti (aydın, tutqun, ləng, koma) 2. Xəstənin görmə qabiliyyəti (D=S, D>S,...

Yaddaş pozğunluğu

Yaddaş pozğunluğu

Yaddaş pozğunluğu beynin yaddaşla məşğul olan hissəsinin normal işləməməsi səbəbindən meydana çıxır. Yaddaş pozğunluğu zamanı beyin dəfələrlə təkrarlanmayan bir sözü və ya hadisəni xatırlamaqda...

Psixi status

Psixi status

Psixi status aşağıdakı istiqamətdə aparılır: 1. Xəstə ilə söhbət 2. Xəstə haqqında psixi statusun yazılması 3. Xəstə ilə mütəmadi olaraq söhbər apararkən lazım olan suallara cavab almaq. Bu zaman...

Neyrovizualizasiya

Neyrovizualizasiya

Neyrovizualizasiya bir neçə üsullarla beyinin strukturunu, funksiyalarını və beyinin biokimyəvi xarakteristikasının müayinəsidir. Bu kompyuter tomoqrafiyası və maqnit rezonanas tomoqrafiya yolu ilə...

Qanaxmalar, növləri və qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardım

Qanaxmalar, növləri və qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardım

Qanaxmalar, növləri və qanaxmalar zamanı ilk tibbi yardımQanaxmalar daxili və xarici omaqla 2 növə ayrılır. Daxili qanaxmaya diqanoz qoymaq üçün mütləq  həkimin müayinəsi lazımdır. Xarici...

Piokokk qranuloması

Piokokk qranuloması

Piokokk qranuloması Piokokk qranuloması kapilyarların zədələnməsi ilə dəridən xarıcə çıxmasıdır.Xəstəlik mikrobun dəri və dərialtı toxumaya düşməsi və kapilyarların ikincili zədələnməsi nəticəsində...

Pielonefritin patoloji anatomiyası

Pielonefritin patoloji anatomiyası

Pielonefritin patoloji anatomiyası Müxtəlif yollarla böyrəyə daxil olmuş mikroorqanizmlər intersistal toxumaya və böyrək ciblərinə (sinuslara) yayılır.Başlanğıcda proses ocaqlı olur,sonra yeni...

Cinsi əlaqə vasitəsilə yoluxan xəstəlik -  Qonoreya.

Cinsi əlaqə vasitəsilə yoluxan xəstəlik - Qonoreya.

 Cinsi əlaqə vasitəsilə yoluxan xəstəlik -  Qonoreya. El arasında soyuqlama adı ilə tanınan bu xəstəlik qadından kişiyə və ya kişidən qadına cinsi əlaqə vasitəsilə yoluxur. Xəstəlik özünü...

Piodermiya

Piodermiya

  Piodermiya Piodermiya dərinin və dərialtı piy toxumasının iltihabi xəstəliyi olub, dəridə irinli - iltihablı proseslərlə özünü biruzə verir.Xəstəlik adətən ikincili olaraq əmələ...

Xolesterinin problemsiz azaldılması

Xolesterinin problemsiz azaldılması

Xolesterinin problemsiz azaldılmasıXolesterinin asan yolla azaldımasının sirrini sizinlə bölüşmək istəyirik. Kətan toxumu xolesterinin miqdarını azaldan ən yaxşı vasitədir. Amma, ondan istifadə...

Dizlərinizdə şişkinlik və ağrı varsa, aşağıda yazılanları mütləq oxuyun!

Dizlərinizdə şişkinlik və ağrı varsa, aşağıda yazılanları mütləq oxuyun!

Dizlərdə zədələnmələr olduğu zaman şişkinlik və ağrı əlamətləri meydana çıxır. Bu zaman dizlərdə hərəkət çətinləşir, müalicə götürmədikcə əlmətlər bir az da artır və ağırlaşır. Zədələnmələr diz...

Sarı dişlərin 2 dəqiqədə ağardılması

Sarı dişlərin 2 dəqiqədə ağardılması

Sarı dişlərin 2 dəqiqədə ağardılması Sarı dişlər siqaretin ağız boşluğunda əmələ gətirdiyi xoşagəlməz görüntüdür. Sarı dişlərə malik adamlar isə dişlərinin görünməməsi üçün məcburən kosmetik...