Diş daşı

Diş daşı

Diş daşı Diş daşı dedikdə dişin boynunda bərkimiş ərp nəzərdə tutulur. Diş daşı dişin səthində bərkimiş ərpdir. Diş daşının rəngi çox tünd olur, bu da onun tərkibindəki ölmüş bakteriyalar, dəmir,...

Breketlər

Breketlər

Breketlər Breketlər- dişlərin daxili və xarici səthlərinə bərkidilən ortodontik qurğulardır. Breketlər haqqında: Hər breket fərdi hazırlanır, dəqiq konfiqurasiyaya və məqsədə – dişlərə xüsusi...

Diş kistası

Diş kistası

Diş kistası. Diş kistası çənədə bərk qişalı boşluqdur. Diş kistası iltihabi maye ilə dolu olan kapsula şəklində olan bir törəmədir. Əgər onun ölçüləri 0,5 mm-dən kiçikdirsə qranuloma adlanır. Böyük...

Diş absesi

Diş absesi

Diş absesi. Abses – toxumanın məhdud səviyyəsində irini toplanması deməkdir. Dis absesı yuxarı çənənin xarici və ya daxili alveol çıxıntısında və ya aşağı çənənin alveol hissəsində irinin toplanması...

Gingivit

Gingivit

Gingivit Gingivit- diş ətinin iltihabı Ümumi məlumatlar. Yerli və ümumi faktorların xoşagəlməz təsiri nəticəsində baş verən diş ətinin iltihabi xəstəliyidir. Səbəblər : Orqanizmin reaktivliyinin...

Uşaqlarda diş çıxarma

Uşaqlarda diş çıxarma

Uşaqlar 6 aylıq olanda ilk dişlər çıxmağa başlayır. Bu müddətdə uşaqların diş əti şişir, onlar çox əsəbi və həssas olurlar.Uşağın ağzından su axdıqda, əlinə nə keçdi diş ətinə sütrdükdə bilin ki,...

Karies nədir ?

Karies nədir ?

Karies- latıncadan çürümə deməkdir. Karies dişin tərkibinə daxil olan mineral maddələrin tükənməsi ilə başlayır,sonra isə dişin bərk toxuması dağılır və dişdə çuxur əmələ gəlir. Inkişaf səbəbləri ....

Diş ağrısının səbəbləri

Diş ağrısının səbəbləri

Diş ağrısı – dişin içərisində, diş toxumasında və onun ətraf hissəsində olan ağrılardır. Diş ağrısı dişlərin çürüməsi, infeksiya, qulaq ağrıları və yaxud da çənə travmaları ilə nəticələnir. Eyni...

Kariesin yaranması və fəsadları

Kariesin yaranması və fəsadları

Karies — dişin sümük toxumasının müxtəlif mikroblar tərəfindən zədələnməsidir. Müxtəif səbəblər nəticəsində baş verir. Karies diş ərpi olan yerdə (dişlərin arasında, diş ilə damaq arasında, diş...