Cift səthinin trofoblastik şişi

Cift səthinin trofoblastik şişi

Cift səthinin trofoblastik şişi Son zamanlar bu şiş xəstəliyinin hamilə olmayan qadınlarda daha çox əmələ gəldiyi mütəxəssislər tərəfindən təsdiqlənmişdir. Şiş polipoz kütlələr şəklində uşaqlığın...

Göz xərçəngi

Göz xərçəngi

Göz xərçəngi. Göz xərçəngi göz və göz çuxurunda əmələ gələn müxtəlif növ xərçənglərin ümumi adıdır. Xərçəng gözün üstündə, göz çuxurunda, göz almasında, göz yaşı axarında, konyuktivada əmələ gələ...

Qida borusu xərçənginin gecikmiş təzahürləri

Qida borusu xərçənginin gecikmiş təzahürləri

Qida borusu xərçənginin gecikmiş təzahürləri. Xəstəliyin əlamətləri aşağıdakılardır: * səsin tutulması (qayıdan sinirin zədələnməsi zamanı baş verir) * Horner triadası (mioz, psevdoptoz, ekzoftalm) *...

Mədə xərçənginin əlamətləri

Mədə xərçənginin əlamətləri

Mədə xərçənginin əlamətləri. Mədə xərçənginin kliniki əlamətləri qeyri-spesifik və müxtəlifdir. Xəstələrin 60%-də mədə xərçəngi digər xəstəliklərin müayinələri zamanı meydana çıxır. Mədə xərçəngi...

Mielomanın kliniki mənzərəsi

Mielomanın kliniki mənzərəsi

Mielomanın kliniki mənzərəsi. Xəstəliyin əsas böyük əlamətləri sümük iliyi, zülal patologiyası və visseral sindromların olması ilə müəyyənləşir. Sümük iliyi sindromu mielom hüceyrlərin sümük iliyində...

Xroniki leykozun kliniki mənzərəsi

Xroniki leykozun kliniki mənzərəsi

Xroniki leykozun kliniki mənzərəsi. Xroniki leykozun klinik təzahürləri aşağıdakı böyük sindromlarla ifadə olunur: – intoksikasiya – sümük iliyində leykoz hüceyrələri – dalaqda böyümə ,ağrı və...

Dodağın xərçəng xəstəliyi

Dodağın xərçəng xəstəliyi

Dodağın xərçəng xəstəliyi. Dodağın xərçəng xəstəliyi bədxassəli xərçəng xəstəliklərinə aiddir. Dodağın xərçəng xəstəliyi üst və alt dodaqların epitel toxumasından inkişaf edir. Xəstəlik bədxassəli...

Görmə qabarının şişləri

Görmə qabarının şişləri

Görmə qabarının şişləri. Görmə qabarının şişləri histoloji quruluşuna görə çox vaxt astrositom və qlioblastomalardır. Xəstəlik görmə siniri qövsündə erkən baş verən durğunluq nəticəsində diffuz baş...

Xərçəngin əmələ gəlmə səbəbləri

Xərçəngin əmələ gəlmə səbəbləri

Xərçəngin əmələ gəlmə səbəbləri Şiş xəstəliklərinin əmələ gəlməsində bioloji, fiziki və kimyəvi amillərin rolu vardır. Bəzi hallarda isə bu amillər kompleks şəkildə orqanizmə təsir edir. Şiş...

Lipomatoz

Lipomatoz

Lipomatoz Lipomatoz sindromu piy toxumasının ümumi piylənmə üçün xarakterik olmayan və çox vaxt düyünlü şəkildə olması ilə səciyyələnir. Lipomatoz yumuşaq toxumanın şiş xəstəliklərindən hesab edilir....

Şiş xəstəlikləri zamanı orqanizmdə baş verən dəyişikliklər

Şiş xəstəlikləri zamanı orqanizmdə baş verən dəyişikliklər

Şiş xəstəlikləri zamanı orqanizmdə baş verən dəyişikliklər. Şiş xəstəliynə tutulmuş orqanizmin bütün toxumalarında mübadilə prosesləri dərin patoloji dəyişikliklərə uğrayır. Əsasən də şiş...

Neyroblastoma

Neyroblastoma

Neyroblastoma. Neyrobalstoma sinir hüceyrələrinin şiş xəstəliyidir. Xəstəliyə ən çox azyaşlı (1 yaşa qədər) uşaqlarda rast gəlinir. Xəstəliyin əmələ gəlmə səbəbləri tibbə məlum deyil. Amma...