Eritremiyanın kliniki əlamətləri

Eritremiyanın kliniki əlamətləri

Eritremiyanın kliniki əlamətləri Eritremiya xoşxassəli leykoz olub aşağıdakı sindromlarla özünü göstərir: - subyektiv sindromlar - ürək-damar sistemi pozğunluqları - laborator göstəricilər...

Xorinonepitelioma

Xorinonepitelioma

Xorinonepitelioma Xorinonepitelioma qadın cinsiyyət orqanlarının bəd xassəli şişlərindən olub,döl yumurtası elementlərindən yaranır.Xorinonepitelioma uşaqlıq boşluğunda,bəzən isə uşaqlıq əzələlərinə...

Beyinin alın payının şişləri

Beyinin alın payının şişləri

 Beyinin alın payının şişləri Alın payının şişləri törəmənin yerləşdiyi yerdən asılı olaraq müxtəlif əlamətlərlə özünü biruzə verir.Bu əlamətlərə aiddir: - psixi dəyişikliklər - epileptik...

Gicgah payının şişləri

Gicgah payının şişləri

 Gicgah payının şişləri Gicgah payının şişləri zamanı xəstələrdə kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi əlaməti erkən təzahür edir.Gicgah şişləri zamanı xəstələrdə intensiv və daimi baş ağrıları...

Beyinciyin şişləri

Beyinciyin şişləri

 Beyinciyin şişləri Beyinciyin şişləri kəllədaxili şişlərin 35-40%-ni təşkil edir və əsasən uşaq və yeniyetmələrdə rast gəlinir.Xəstəliyə yaşlılar arasında təsadüfi hallarda rast gəlinir....

Körpü-beyincik bağının şişləri

Körpü-beyincik bağının şişləri

 Körpü-beyincik bağının şişləri VIII sinirin nevrinoması Bu kəllədaxili şişlərin ən çox təsadüf olunan növüdür.Xəstəlik əsasən 20-40 yaşlı adamlar arasında yayılaraq kişilərə nisbətən qadınlarda...

Baş beyinin şişlərində ümümbeyin əlamətləri

Baş beyinin şişlərində ümümbeyin əlamətləri

Baş beyinin şişlərində ümümbeyin əlamətləri Arxa kəllə çuxurunun,beyin mədəciklərinin şişləri zamanı kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi,gicgah payının şişlərində likvor dövranının pozulması müşahidə...

Onurğa beyin şişləri

Onurğa beyin şişləri

 Onurğa beyin şişləri Onurğa beyin şişləri mərkəzi sinir sistemi sislərinin 10-12%-ni təşkil edir.Onurğa beyin şişləri birincili və ikincili olmaqla 2 qrupa bölünür.Birincili şişlər özləri də...

Şiş toxumasının digər toxumalardan fərqi

Şiş toxumasının digər toxumalardan fərqi

Şiş toxumasının digər toxumalardan fərqi Şiş toxumaların hüceyrəvi elementlərinin sürətlə çoxalması ilə xarakterizə edilən patoloji prosesdir.Bu proses həm insanlarda,həm də bitki və heyvanlarda baş...

Leykozun diaqnostik axtarışında mərhələlər

Leykozun diaqnostik axtarışında mərhələlər

 Leykozun diaqnostik axtarışında mərhələlər Leykozun gedişində bir-neçə mərhələ ayırd edilir.Bu mərhələrlər vasitəsilə xəstəliyin əmələ gəlmə və ya başlama müddətini,onun diaqnoztikasını və...

Mutsinoz sistaderma

Mutsinoz sistaderma

Mutsinoz sistaderma Mutsinoz sistoderma yumurtalığın ən böyük şiş xəstəliyidir.Bu şiş toxuması bəzi hallarda bütün qarın boşluğunu tutur və bəzi hallarda xərçəngə çevrilir və metastaz verir....

Limfoma

Limfoma

Limfoma Limfomalar immun sistemin şiş xəstəıiyidir.Limfomalar limfa düyünlərində əmələ gələn şişlərə deyilir.Son illərdə immun sistem və onun xəstəliklərinin müalicəsi barədə bir çox irəliləyişlərin...