HAMİLƏLİK ZAMANI DƏMİR ÇATMAZLIĞI

HAMİLƏLİK ZAMANI DƏMİR ÇATMAZLIĞI

HAMİLƏLİK ZAMANI DƏMİR ÇATMAZLIĞI Hamiləlik zamanı qanda dəmir çatmazlığı ana və uşağın sağlamlığında böyük rol oynayır. Dəmir çatmazlığı doğulacaq uşaqda bəzi xəstəliklərin baş verməsinə səbə ola...

HAMİLƏLİK ZAMANI QADINLARIN PSİXOLOJİ VƏZİYYƏTİ

HAMİLƏLİK ZAMANI QADINLARIN PSİXOLOJİ VƏZİYYƏTİ

Hamiləlik hər bir qadının yaşamaq istədiyi bir dönəmdir. Bu müddəti hər qadın bir cür yaşayır. Hamiləlik hər qadının həyatında fərqli bir zaman kəsiyidir. Bu zaman kəsiyində hamilə qadın həm fiziki,...

Hamiləlik və doğuş

Hamiləlik və doğuş

Həkim ginekoloqlar hamiləliyi pasiyentin söylədiyi əlamətlərə görə təyin edirlər.Hamiləlik qadin orqanimində əmələ gətirdiyi dəyişikliklərə görə təyin olunur . Bunlar asağıdakılardır: 1Ağızdakı dadın...

Mukovisidoz

Mukovisidoz

MUKOVİSSİDOZ Mukovisidoz genetik autoson-resessiv monogen xəstəlikdir ki, ekzokrin vəzlərin sekresiyasını pozulması ilə xarakterizə olunur. Xəstəlik həyati vacib orqanların, ilk növbədə isə tənəffüs...