Şəkərsiz diabet xəstəliyinin gedişatı

Şəkərsiz diabet xəstəliyinin gedişatı

Şəkərsiz diabet nadir rast gəlinən endokrinopatiyalardan olub, əsasən 20-40 yaşlarda müşahidə edilir. Hər 5-ci halda patologiya neyrocərrahi müdaxilənin ağırlaşması kimi formalaşır. Şəkərli diabet...

Yaxından çox uzağı yaxşı görürsünüz?

Yaxından çox uzağı yaxşı görürsünüz?

Uzaqdan görmənin elmi adı – hipermetropiya yunan sözü olub, "hyper" – artıq, "metron" – ölçü, "ops" isə göz deməkdir. 18 yaşdan yuxarı şəxslər arasında uzaqdan görmənin yayılma tezliyi orta hesabla...

Miksoma nədir?

Miksoma nədir?

Ürək miksoması – qulaqcıq – və ya mədəcikdaxili böyümə ilə xarakterizə olunan birincili şişdir. Böyüklərdə ürəyin xoşxassəli şişləri arasında 50%, uşaqlarda isə 15% hallarda rast gəlinir....

Covid-19 təhlükəsi

Covid-19 təhlükəsi

COVID-19 – sürətlə yayılan respirator infeksiyadır. Xəstəlik ilk dəfə 2019-cu ilin dekabr ayında Çin respublikasının Uxan şəhərində qeydə alınmışdır. Virus buradan Qərbi-Şərqi Asiya, Avropa, Cənubi...

Varikozun müalicəsi hansı formada aparılmalıdır?

Varikozun müalicəsi hansı formada aparılmalıdır?

Varikoz xəstəliyi (varikoz) – venaların genişlənməsi, qıvrılması, qapaq aparatının dağılması ilə xarakterizə olunan patologiyadır. Xəstəliyin ilkin təzahürlərinə damar ulduzcuqları və düyünlərin...

Ürək-damar xəstəlikləri hansı yolla diaqnostika və müalicə edilir?

Ürək-damar xəstəlikləri hansı yolla diaqnostika və müalicə edilir?

Kardiologiyada istifadə olunan başlıca diaqnostik üsullara fonokardioqrafiya, elektrokardioqrafiya (EKQ), exokardioqrafiya (ürəyin USM), sutkalıq EKQ-monitorinqi aiddir. Bu prosedurlar ürək...

Adentiyanın qarşısını necə almaq mümkündür?

Adentiyanın qarşısını necə almaq mümkündür?

Adentiya ağız boşluğunda ayrı-ayrı və ya bütün dişlərin olmaması ilə xarakterizə olunan diş sırasının birincili və ya ikincili defektidir. Patologiya stomatologiyada hiperodontiya (dişlərin norma ilə...

Hiperpiqmentasiyanın müalicəsi mümkündürmü?

Hiperpiqmentasiyanın müalicəsi mümkündürmü?

Hiperpiqmentasiya- bədənin müəyyən hissəsinin dəri örtüyünün rənginin tündləşməsini ifadə edir. Bu proses epidermis hüceyrələrində toplanan piqment vasitələrinin yüksək konsentrasiyası nəticəsində...

Durmadan gəyirmələr sizi narahat edir?

Durmadan gəyirmələr sizi narahat edir?

Gəyirmə – mədə möhtəviyyatının xarakterik səslə ağız boşluğuna qəfil qayıtmasıdır. Əksər insanlarda gəyirmə zamanı ağız azacıq açılır. Gəyirilən qazlar çox vaxt neytral dad və iyə malik olur. Kəskin...

Diş protezlərinin allergik təsirləri

Diş protezlərinin allergik təsirləri

Protez materiallarına qarşı allergiya – ortopedik stomatologiyada tez-tez rast gəlinən, metal, akril və başqa materiallardan düzəldilmiş diş protezlərinə qarşı inkişaf edən allergik təbiətli iltihabi...

Saçlarımız niyə vaxtından tez ağarır?

Saçlarımız niyə vaxtından tez ağarır?

Trixologiya nöqteyi-nəzərindən ilk ağ saçlar 25-30 yaşdan əvvəl meydana çıxdıqda erkən saç ağarması və ya saçların vaxtından əvvəl ağarması haqda danışmaq olar.Belə ki, 40 yaşa qədər saçların çox...

Əllərin əsməsi nəyə işarə edir?

Əllərin əsməsi nəyə işarə edir?

Yetkin insanlarda əllərin əsməsi əsasən beyincik neyronlarının, bazal nüvəciklərin və talamokortikal əlaqələrin hiperaktivliyi nəticəsində baş verir. Xəstəlik adətən monosimptom hal kimi...