Hamiləlik zamanı ən çox istənilən qidalar

Hamiləlik zamanı ən çox istənilən qidalar

Hamiləlik zamanı ən çox istənilən qidalar. 1. Şokolad. Şokolad hamilə qadınların yeməkdən doymadığı qidalardandır. Bunun səbəbi şokolodın insanda depressiyanı aradan qaldırmaq xüsusiyyəti ola bilər....

Süni mayalanma üçün vaxtın seçilməsi

Süni mayalanma üçün vaxtın seçilməsi

Süni mayalanma üçün vaxtın seçilməsi. Süni mayalanma lazım gəldikdə qadın və kişinin sağlamlığının diqqətli müayinəyə ehtiyacı olduğu kimi, süni mayalanma üçün vaxtın seçilməsi də önəmli faktorlardan...

Donorun sperması ilə inseminasiya üçün göstərişlər

Donorun sperması ilə inseminasiya üçün göstərişlər

Donorun sperması ilə inseminasiya üçün göstərişlər Donorun sperması ilə süni inseminasiya mütləq və nisbi olan tibbi göstərişlərə əsasən aparılır. Mütləq göstərişlərə azoospermiya, nisbilərə isə...

Ekstrakorporal mayalanma

Ekstrakorporal mayalanma

Ekstrakorporal mayalanma. Son illər sonsuz nikahın müalicəsi zamanı ekstrakorporal üsuldan istifadə edilməsi geniş yayılmışdır. Ekstrakorporal mayalanma orqanizmdən kənar ositlərin mayalandırılması...

Adrenogenital sindrom

Adrenogenital sindrom

Adrenogenital sindrom Bu böyrəküstü vəzlərin anadangəlmə ferment sisteminin çatışmazlığı ilə şərtləndirilən xəstəlikdir. Xəstəlik zamanı androgenlərin sintezində iştirak edən C21-hidroksilaza...

Endokrin sonsuzluq

Endokrin sonsuzluq

Endokrin sonsuzluq. Endokrin sonsuzluq hormon çatışmazlığı zamanı baş verir. Endokrin sonsuzluq qadınlar arasında baş verən sonsuzluğun 15-20%-ini təşkil edir. Xəstəliyin diaqnozu sonsuz qadınlarda...

Süni inseminasiya

Süni inseminasiya

Süni inseminasiya. Süni inseminasiya (mayalanma) qadında hamiləliyin baş verməsi məqsədilə yad genetik materialın sperma şəklində cinsiyyət yollarına yeridilməsidir. Spermanın yeridilməsi...

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər. Bu növ kontraseptivlər yüksək dərəcədə effektlidir. Hazırda dünyada fazalığına, tərkibinə və hestagen komponentinə görə fərqlənən 500-dən çox müxtəlif...

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər

Hamiləlik əleyhinə oral kontraseptivlər. Bu növ kontraseptivlər yüksək dərəcədə effektlidir. Hazırda dünyada fazalığına, tərkibinə və hestagen komponentinə görə fərqlənən 500-dən çox müxtəlif...

Təqvimə əsaslanan üsulla hamiləlikdən qorunma

Təqvimə əsaslanan üsulla hamiləlikdən qorunma

Təqvimə əsaslanan üsulla hamiləlikdən qorunma Bu üsullara standart günlər və təqvim üsulu aiddir. Standart günlər üsulundan menstural tsikli müntəzəm olan qadınlar  istifadə edə bilərlər. Belə...

Hestoz zamanı uşaqlıq-plasenta-döl kompleksi

Hestoz zamanı uşaqlıq-plasenta-döl kompleksi

HESTOZ ZAMANI UŞAQLIQ-PLASENTA-DÖL KOMPLEKSİ Mayalanmanın 5-7 -ci günü döl endometritin səthi ilə kontakta girərək, sonrakı iki gündə onun dərinliyinə keçir. Döl hüceyrələrinin xarici qatı –...

Hamiləlikdə Omeqa-3 yağ turşusunun faydaları

Hamiləlikdə Omeqa-3 yağ turşusunun faydaları

Hamiləlikdə Omeqa-3 yağ turşusunun faydaları Orqanizm üçün lazım olan bəzi maddələr vardır ki, onları mütləq xaricdən qəbul etmək lazımdır. Belə maddələrdən biri, Omeqa-3 yağ turşusudur. Omeqa-3 yağ...