Etiket Arxivləri

Sinir sisteminin orqanizmdə rolu

0123

Sinir sisteminin orqanizmdə rolu. Orqanizmin fizioloji funksiyalarının tənzimində və həyat fəaliyyətinin təmin edilməsində sinir sisteminin mühüm rolu vardır. Sinir sistemində baş verən dəyişikliklər bütün orqan və sistemlərin fəaliyyətində əks edilir. Belə ki, orqanizmdə baş verən bütün fizioloji və patoloji proseslər sinir sisteminin iştirakı ilə baş verir. Patoloji şəraitdə sinir sisteminin …

Davamını Oxuyun »

PP vitamini çatışmazlığı

pp-vitamini

PP vitamini çatışmazlığı. PP (nikotin turşusu) vitamini çatışmazlığı oqranizmdə bəzi patoloji əlamətlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Bu vitaminin çatışmazlığı aşağıdakı xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilir: – pellaqra – sinir sistemi xəstəlikləri – bağırsaq xəstəlikləri – dəri xəstəlikləri. Pellaqra xəstəliyinə ən çox Orta Aiya və Afrika ölkələrində yaşayan insanlar arasında …

Davamını Oxuyun »

POLINEVROPATIYALAR

poliv

POLINEVROPATIYALAR Polinevropatiyalar – degenerativ-destruktiv proses olub, ətrafların bir neçə sinir kötüyünün simmetrik zədələnməsi və distal şöbələrdə sensmotor pozulmların olması ilə təzahür edir. Proses beyin qişalarına və beyin maddəsində yayıldıqda meninqopoliradikulonevrik, mielopoliradikulonevrit yaxud ensefalomielopoliradikulonevrit diaqnozu qoyulur. Patogenezi: Polinevritlərin patogenezində infeksion-allergik, toksik və metabolik etioloji amillərə mühüm əhəmiyyət verilir. Etioloji amilin müxtəlifliyindən …

Davamını Oxuyun »

Dağınıq skleroz

skele

Dağınıq skleroz. Dağınıq skleroz (DS) – mielinsizləşmə ilə müşahidə olunaraq remissiyalı gedişlidir, sinir sisteminin çoxocaqlı zədələnməsi ilə səciyyələnir. Etiologiyası: Uzun illər çoxsaylı tədqiqatların aparılmasına baxmayaraq, hələ də xəstəliyin etioloji səbəbi dəqiq öyrənilməmişdir. Müasir tədqiqatçıların əksəriyyəti DS-u çoxfaktorlu xəstəlik hesab edir və xəstəliyin inkişafında virus, genetik və coğrafi amillərə mühüm rol …

Davamını Oxuyun »

Reyno sindromu

reyno

Reyno sindromu. Ümumi məlumat: Reyno xəstəliyi bədənin müəyyən hissələrində, ən çox əl barmaqlarında arteriya və kapilyarların tutmalar şəklində spastik hala düsməsi ilə cərəyan edir. Burada damar divarı və onu tənzim edən sinir aparatında morfoloji dəyişiklik olmadığı halda, damarların nevrogen mənşəli və tez keçib gedən funksional pozgunluğu olur. Simptomları: Reyno xəstəliyi …

Davamını Oxuyun »

BAZU KƏLƏFİNİN ZƏDƏLƏNMƏSİ

bazu

BAZU KƏLƏFİNİN ZƏDƏLƏNMƏSİ. Bazu kələfifinin zədələnmələri bazu sümüyünün başının çıxması zamanı, bıçaq yarsı zamanı, əllərin uzun müddət başın altına qoyulu vəziyyətdə yatmalar zamanı baş verir. KLİNİKASI: Bazu kələfinin tam zədələnməsi zamanı əllərin periferik iflici və anesteziyası baş verir. Yerləşdiyi məsafəyə görə bazu kələfinin 2 cür zədələnməsi olur. 1. Kələfin yuxarı …

Davamını Oxuyun »

BEYİN ŞİŞLƏRİ

beyin

BEYİN ŞİŞLƏRİ. Beyin şişlərinin başlıca xüsusiyyətlərindən biri onların qapalı məkanda yerləşməsidi ki, bunun nəticəsində də şişlər böyüyərkən kəllədaxili strukturların həcminin dəyişməsinə səbəb olurlar. Bu isə kəllədaxili təzyiqin artmasına və dislokasiya sindromlarının inkişafına gətirib çıxarır. Şişlər beyində ümumbeyin əlamətləri verirlər. Bu əlamətlərə aşağıdakılar aiddir: – kəllədaxili təzyiqin artması – baş ağrıları …

Davamını Oxuyun »

VƏRƏM MENİNGİTİ

0987

VƏRƏM MENİNGİTİ. Seroz meningitlər beyin qişalarında seroz iltihabi dəyişikliklərlə xarakterizə olunur. Etioloji səbələrinə görə bakterial, virus və göbələk mənşəli meningitlər olur. Vərəm meningiti böyüklərə nisbətən uşaqlarda və yeniyetmələrdə daha çox rast gəlinir. Xəstəlik ağciyər və bronxial vərəmin fəsadı kimi inkişaf edir, bunun ardınca hemotogen disseminasiya və beyin qişalarının zədələnməsinə gətirib …

Davamını Oxuyun »

SİNİR SİSTEMİNİN SİFİLİSİ

beyin s

SİNİR SİSTEMİNİN SİFİLİSİ. Sinin sisteminin sifilisi orqanizmin solğun spiroxetlərlə yoluxması nəticəsində baş verir. Sinir sisteminin sifilis xəstəliyinə 10% hallarda rast gəlinir. Müasir dövrdə sinir sistemini sifilisi nadir xəstəlik olub, atipik gedişli, az əlamətli gedişə malik olur. Xəstəliyin 2 forması ayırd edilir. – erkən forma – gecikmiş siflis Erkən forma xəstəliyin …

Davamını Oxuyun »

Alsheymer xəstəliyi

alseymer

Alsheymer xəstəliyi. Alsheymer xəstəliyi – mərkəzi sinir sisteminin müalicə olunmayan degenerativ xəstəliyidir. Bu xəstəlik tədricən əqli qabiliyyətin ( yaddaş, nitq, məntiqi düşüncə) itməsi ilə xarakterizə olunur, ən çox 65 yaşdan sonra müşahidə olunur. Ümumi məlumat: Bu xəstəlik çox adamlarda olmasa da, yaşlı adamiarda ağıl zəifliyinin ən əsas səbəblərindən biridir. Bu …

Davamını Oxuyun »
Яндекс.Метрика

Designed by F.Aliyev