Qaynar Məqalələr

Etiket Arxivləri

Ürək çatışmazlığı nədir

urek-catmamazligi

Ürək çatışmazlığı nədir? Ürək çatışmazlığı elə patoloji haldır ki, bu zaman ürəyin funksiyasının pozğunluğu onun qanı orqanizmin metobolik təlabatını təmin etmək üçün lazım olan sürətlə qovmağa qabil olmamasına gətirib çıxarır. Ürək çatışmazlığı ürəyin yığılma funksiyasının pozulması və orqanizmin fiziki tolerantlığa qarşı zəif olmasına səbəb olan sindromdur. Ürək çatışmazlığı zamanı dövr …

Davamını Oxuyun »

Ürəyin ritm pozğunluqları zamanı mədəciklərin fibrillyasiyası

kardiolq

Ürəyin ritm pozğunluqları zamanı mədəciklərin fibrillyasiyası. Mədəciklərin fibrillyasiyasınin 2 forması ayırd edilir: – birincili fibrillyasiya – ikincili fibrillyasiya. Mədəciklərin fibrillyasiyası ən çox yaşlı şəxslərdə baş verir. Birincili fibrillyasiya xəstəliyin başlamasının ilk 4 saatında inkişaf edir, sonra isə onun yaranma riski əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Az hallarda mədəciklərin fibrillasiyası miokard infarktından 48 …

Davamını Oxuyun »

Qeyri-stabil stenokardiya

sten

Qeyri-stabil stenokardiya. Stenokardiyanın bu formasını kəskin koronar çatışmazlıq, infarktönü vəziyyət və aralıq koronar sindrom da adlandırırlar. Koronar arteriyanın daralması və bunun nəticəsində miokarda qan axınının çox güclü pozulması nəticəsində yaranır. Qeyri-stabil stenokardiyanın mühüm klinik əlaməti əvvəllər tutmaları aradan götürən nitroqliserin qəbulunun səmərə verməməsidir. Xəstəliyin aşağıdakı kliniki əlamətləri var: 1. İlk …

Davamını Oxuyun »

Kəskin mitral çatışmazlıq

kəskin

Kəskin mitral çatışmazlıq. Kəskin mitral çatışmazlığı miokard infarktının tez-tez rast gəlinən ağırlaşmasıdır. Miokard infarktının kəskin dövründə hemodinamikanın pozulması ilə müşahidə edilən keçirici mitral çatışmazlıq qeyd olunur. Angioqrafik müayinə zamanı 15-18% xəstələrdə miokard infarktından 1 saat sonra mitral çatışmazlıq baş verdiyi görülür. Diaqnoz kliniki əlamətlər toplusuna əsasən qoyulur. Aşağı lokalizasiyalı miokard …

Davamını Oxuyun »

Fəsadsız keçən miokard infarktı

miok

Fəsadsız keçən miokard infarktı Ritm pozğunluğu, qan dövranı çatışmzlığı əlamətləri və başqa ağırlaşmalar olmadan keçən infarkt fəsadsız keçən infarkt adlanır. Belə miokard infarktının klinik şəkli anginoz tutma, kifayət qədər zəif nəzərə çarpan fiziki simptomlarla və nekrotik sindromla xarakterizə olunur. Asmatik, aritmik, serebrovaskulyar infarktlar fəsadsız infarkt sayıla bilməz. Fəsadsız infarktda xəstələrin …

Davamını Oxuyun »

MIOKARDIN AĞRISIZ İŞEMİYASI

urek

MIOKARDIN AĞRISIZ İŞEMİYASI Miokardın ağrısız işemiyası miokardın perfuziyası, metobolizmi, funksiyası və ya elektrik aktivliyinin keçirici pozğunluğu olub, stenokardiya tutmaları ilə müşayət olunur. Miokardın ağrısız işemiyasnın 3 tipi ayırd edilir: 1-ci tip – koronar arteriyaların hemodinamuk əhəmiyyətli stenozu olub, anamnezində stenokardiya tutmaları, miokard infarktı, ürək ritminin pozğunluqları və ya durğunluq ürək …

Davamını Oxuyun »

miokard infarktında psixozlar

12920417_1136107159741874_6881887441008747214_n

MİOKARD İNFARKTINDA PSİXOZLAR Miokard infarktı keçirən xəstələrin çoxunda nevrotik və nevrozabənzər dəyişikliklərə rast gəlinir.Psixi patologiya xəstəliyin kliniki gedişini ağırlaşdırır və müalicə prosesini mürəkkəbləşdirir.Müəyyən olunmuşdur ki, depressiya halında olan xəstələrdə miokard infarktının ilk 6 ayı ərzində ölüm riski 3-4 dəfə artır. Miokard infarktında formalaşan psixi patologiyaları 2 kateqoriyaya ayırmaq olar. 1.somatogen …

Davamını Oxuyun »

Perikardit

pericardit-5501

Perikardit perikardın qeyri-infeksion iltihabi xəstəliyidir. Perikardit daxili orqanların bir çox xəstəliklərində təsadüf olunmaqla onların ağırlaşması hesab edilir. Əksər hallarda perikardit müstəqil əhəmiyyət kəsb edir. Adətən qadınlar kişilərə nisbətən daha çox xəstələnirlər. Etiologiyası Etiologiyasında infeksion və qeyri -infeksion faktorlar mühüm rol oynayır. infeksion faktorlara viruslar, bakteriyalar, göbələklər aiddir. Qeyri-infeksion faktorlara isə …

Davamını Oxuyun »

Düyünlü poliartrit

photolibrary_rf_illustration_of_joint_with_rheumatoid_arthritis.

Düyünlü poliartrit sistem vakulist xəstəliyi olub, əsasən kiçik və orta arteriyaları prosesə cəlb edir. Xəstəlik immun fonda gedən xəstəliklərdən sayılır. Xəstəlik get-gedə fəsadlaşaraq damarların obliterasiyası, trombozu, anevrizması və damarların zədələnməsinə gətirib çıxırır. Bu zədələnmiş damarların qanla təhciz etdiyi orqanlarda müxtəlif xarakterli zədələnmələrə (infarkt, nekrotik ocaqlar, atrofiyalar,skleroz və sonda orqanın funksional …

Davamını Oxuyun »
Яндекс.Метрика

Designed by F.Aliyev