Qaynar Məqalələr

Etiket Arxivləri

Respirator disstress sindromu

respirst

Respirator disstress sindromu. Respirator disstress sindromu kəskin tənəffüs çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Xəstəlik aşağıdakı əlamətlərlə özünü biruzə verir: – ağciyərlərin müxtəlif kəskin zədələnmələri – ağciyərlərin qeyri-kardiogen ödemi – xarici tənəffüsün pozulması – hipoksiya – ağciyərdə infiltirasiya. Respirator distress sindromu ağciyərləri birbaşa və ya dolayısı ilə zədələyir. Müayinə zamanı xəstənin …

Davamını Oxuyun »

Xroniki ürək çatışmazlığı nədir

xroniki-urek

Xroniki ürək çatışmazlığı nədir? Xroniki ürək çatışmazlığı əhalini 1-2%-ində aşkarlanır. Yaş artdıqca bu xəstəliyin də rastgəlmə tezliyi artır. 75 yaşdan yuxarı olanlar arasında xroniki ürək çatışmazlığı xəstəliyinə 10% hallarda rast gəlinir. Xroniki ürək çatışmazlığının formalaşmasında bu və ya digər mexanizmlərin üstünlük təşkil etməsindən asılı olaraq bu patoloji sindromun inkişafının aşağıdakı …

Davamını Oxuyun »

Ağciyərlərin hava sahələrinin genişlənməsi

agciyer

Ağciyərlərin hava sahələrinin genişlənməsi. Bu alveol və respirator yolların, ağciyərlərin damar sisteminin reduksiyası olmadan genişlənməsi ilə şərtlənən involyutiv və ya qocalıq emfizemasıdır. Belə emfizema (genişlənmə) bronxoobstruktiv sindrom, hipoksiya və hiperkapniya ilə müşayiət olunmur. Hipertrofik genişlənmə pulmoektomiyadan sonra baş verir və ağciyərin həcminin böyüməsi ilə xarakterizə olunur. Ağciyərlərin kəskin genişlənməsi isə …

Davamını Oxuyun »

Şok nədir?

sok

Şok nədir? Şok orqanizmin neyrohumoral tənzim mexanizmlərində fövqəladə qıcıqlandırıcıların təsiri ilə əmələ gələn və mərhələlərlə inkişaf edən reflektor patoloji reaksiyalar kompleksidir. Şok toxumaların aşağıdakı simptomlarla xarakterizə olunur: – toxumaların qanla təhcizatının azalması – hipoksiya – həyati funksiyaların kəskin surətdə zəifləməsi. Şoka eksterimal vəziyyətə düşmüş orqanizmdə həyatın mühafizə edilməsinə yönəlmiş passiv …

Davamını Oxuyun »

Ödemin orqanizmə təsiri

odem

Ödemin orqanizmə təsiri. Ödem orqanizmin mühafizəedici və uyğunlaşdırıcı reaksiyalarının iştirakı ilə yaranır. Mayenin damarlardan hüceyrəarası sahəyə keçib, orada ləngiməsi qanın bəzi maddələrdən (xüsusən zəhərli maddələrdən) təmizlənməsinə və orqanizmin mayelərində osmos təzyiqin sabit zaxlanmasına kömək edir. Ödem qanda müxtəlif kimyəvi və toksik maddələrin qatılığının azalmasına şərait yaradır. Beləliklə həmin maddələrin orqanizmə …

Davamını Oxuyun »

İşemiya nədir?

isemiya

İşemiya nədir? Toxuma və orqanlara arteriyalarla gələn qanın azalması və ya tamamilə kəsilməsi ilə əlaqədar olaraq yerli qansızmaya işemiya deyilir. Səbəbinə və yaranmasına görə işemiyanın bir-neçə növü ayırd edilir: 1. Angiospastik işemiya. Bu arteriyaların spazmı nəıticəsində yaranan yerli qan azlığıdır. Arteriyaların spazmı müxtəlif səbəblərdən ola bilir. Adətən arteriya divarının əzələ …

Davamını Oxuyun »

Qeyri spesifik yaralı kolit

kolit

Qeyri spesifik yaralı kolit. Qeyri spesifik yaralı kolit bağırsaqların xroniki xəstəliyidir. Xəstəlik özünü etiologiyası məlum olmayan səbəblərdən bağırsaqlarda əmələ gəlmiş destruktiv dəyişiklərlə göstərir. Xəstəlik kəskinləşib ağırlaşmalar verə bilir, qadınlarda kişilərə nisbərən 2 dəfə artıq rast gəlinir. Xəstəliyin əmələ gəlməsində müxtəlif virusların, bakteriyaların, sitoplazmatik toksinlərin rolu böyükdür. Qeyri spesifik yaralı kolitin …

Davamını Oxuyun »
Яндекс.Метрика

Designed by F.Aliyev