Yeni doğulmuşun asfiksiyası


Baxış sayı: 21     Bölmə: Məqalələr / Uşaq xəstəlikləri

Yeni doğulmuşun asfiksiyası
  Yeni doğulmuşun asfiksiyası Yeni doğulmuşun asfiksiyası diri doğulan uşaqlarda,tənəfüs çatmadığı və ya tənzimlənməyən tənəffüs hərəkəti zamanı baş verir.Asfiksiyanın aşağıdakı formaları vardır: * Göy asfiksiya Bu zaman selikli qişanın rəngi göy rəngə çalır.Uşaqda refleks zəif olur,ürək...

Uşaqlarda retinopatiya


Baxış sayı: 23     Bölmə: Məqalələr / Uşaq xəstəlikləri

Uşaqlarda retinopatiya
Uşaqlarda retinopatiya Uşaqlarda və yeniyetmələrdə retinopatiyanın əmələ gəlməsinə şəkərli deabet xəstəliyi səbəb olur.Azyaşı uşaqlarda şəkər diabet xəstəliyini olması yeniyetmə dövründə retinopatiyanın əmələ gəlməsinə səbəb olur.Bu insulinin qəbulundan asılı olmayaraq baş verir.Bu zaman baş verən...

Uşaq serebral iflicinin hiperkinetik forması


Baxış sayı: 24     Bölmə: Məqalələr / Uşaq xəstəlikləri

Uşaq serebral iflicinin hiperkinetik forması
  Uşaq serebral iflicinin hiperkinetik forması Serebral iflicin bu forması qeyri-iradi hərəkətlərlə və nitq pozğunluqları ilə özünü biruzə verir.Xəstəliyin ağır forması uşağın südəmər dövründən aşkar edilir. Bu zaman körpələrdə məcburi qeyri-iradi hərəkətlər müşahidə edilir.Ancaq uşağın...

Uşaq serebral iflicinin hemiplegik forması


Baxış sayı: 22     Bölmə: Məqalələr / Uşaq xəstəlikləri

Uşaq serebral iflicinin hemiplegik forması
  Uşaq serebral iflicinin hemiplegik forması İflicin bu forması aşağıdakı əlamətlərlə özünü biruzə verir: - əlin mərkəzi tipli parezi - ayağın mərkəzi tipli parezi - qıcolma tutmaları - psixi pozulmalar - nitq pozulmaları Xəstəliyə ilk diaqnoz uşaq doğulan zaman hiperemiya diaqnozunun...

Təsnif olunmamış epilepsiya tutmaları


Baxış sayı: 19     Bölmə: Məqalələr / Uşaq xəstəlikləri

Təsnif olunmamış epilepsiya tutmaları
  Təsnif olunmamış epilepsiya tutmaları Generalizə olunmuş epilepsiya tutmaları əksər hallarda şüurun itməsi ilə müşayət olunmaqla qıcolmalı və qıcolmasız formalara ayrılır.Tutmalar ensefaloqrammada ikitərəfli,simmetrik və sinxron epileptik dərəcələrlə xarakterizə edilir. Generalizəolunmuş...

Proqressiv Dreyfus əzələ distrofiyası


Baxış sayı: 94     Bölmə: Məqalələr / Uşaq xəstəlikləri

Proqressiv Dreyfus əzələ distrofiyası
  Proqressiv Dreyfus əzələ distrofiyası Xəstəliyi 1961-ci ildə Dreyfus təsvir etdiyinə görə xəstəlik onun adı ilə bağlıdır. Xəstəliyin başlanğıcı 5-7 yaşa uyğun gəlir.Bu zaman xəstə uşaqlarda fiziki gərginlik zamanı əzələ zəifliyi,patoloji əzələ yorğunluğu baş verir.Xəstəlik əzələlərdə...

Neyrogen amiotrofiyalar


Baxış sayı: 133     Bölmə: Məqalələr / Uşaq xəstəlikləri

Neyrogen amiotrofiyalar
   Neyrogen amiotrofiyalar Neyrogen amiotrofiyaların ən çox rast gəlinən növü Verdniq-Hoffman spoinal amiotrofiyasıdır. Xəstəlik əzələ liflərinin artofiyalaşması,sağlam liflərin növbələşməsi və birincili miopatiyalar üçün səciyyəvi olan pozulmalarla xarakterizə edilir.Xəstəliyin 3 forması...

Uşaqlarda ölümə səbəb olan adenovirus infeksiyası


Baxış sayı: 37     Bölmə: Məqalələr / Uşaq xəstəlikləri

Uşaqlarda ölümə səbəb olan adenovirus infeksiyası
  Uşaqlarda ölümə səbəb olan adenovirus infeksiyası Adenovirus infeksiyası kəskin respirator xəstəliK olub orqanizmdə aşağıdakı orqan və sistemlərdin patologiyalarrı ilə müşahidə edilir: - tənəffüs yollarının - bağırsaqların - limfoid toxumaların Xəstəliyin törədiciləri sağlam uşaqların...

Uşaqlarda kəkələmə


Baxış sayı: 167     Bölmə: Məqalələr / Uşaq xəstəlikləri

Uşaqlarda kəkələmə
  Uşaqlarda kəkələmə Kəkələmə danışarkən səslərin və ya hecaların istəməyərəkdən çətinləşərək uzanması və ya təkrarlanmasıdır.Bu zaman sözlər hecalara bölünərək uzanır,uşaq demək istədiyi sözü tələffüz edənə kimi gözünü qıpır.Kəkələyən uşaqlar fikirlərini izah etməyə çalışarkən onlar fiziki...

Düşen əzələ distrofiyası


Baxış sayı: 26     Bölmə: Məqalələr / Uşaq xəstəlikləri

Düşen əzələ distrofiyası
 Düşen əzələ distrofiyası. Bu xəstəlik 1853-cü ildə Düşen tərəfindən təsvir edilmişdir. Ona görə də əzələ distrofiyasının bu növü onun adını daşıyır. Xəstəliyə hər yeni doğulmuş 100 000 uşaqdan 14-də rast gəlinir. Düşen əzələ distrofiyası irsi xarakter daşıyır və xromosomlarda baş verən...
Geri İrəli

Sağlam həyat təzi sürmək insanın immunitetini yüksəldir və xəstəliklərdən uzaq edir.
Ən son tibbi məqalələri yalnız bizim portaldan oxuya bilərsiz. Müasir müalicə üsulları ilə bir çox xəstəliklərin sağaldılmasına kömək edirik.
Sayt Azərbaycan Həkimləri tərəfindən tərtib edilib, bütün hüquqlar qorunur.