Emboliya nədir?


Baxış sayı: 4     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Tənəffüs yolları

 Emboliya nədir? Damar mənfəzinin qan və ya limfa vasitəsilə gətirilən qeyri-adi hissəciklərlə (embollarla) tutlması emboliya adlanır. Damarın tutulmasına səbəb olan embolların bütün növlərini 2 qrupa bölmək olar: 1. Endigen mənşəli embollar (tromb, piy, toxuma və hüceyrə, dölyanı su emboliyası) 2. Ekzogen mənşəli embollar (hava, qaz, bərk konsistensiyalı yad maddələr, bakteriya və parazit emboliyaları). Emboliyanın ən çox rast gəlinən növü tromboemboliyadır. O trombun damar divarından...

Aşağı təzyiq əlamətləri, müalicəsi


Baxış sayı: 1     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Tənəffüs yolları

 Aşağı təzyiq əlamətləri, müalicəsi. Arterial təzyiqin aşağı düşməsinə aşağıdakı xəstəliklər səbəb ola bilər: – hamiləlik  – ürək xəstəlikləri – endokrin xəstəliklər – susuzluq – qanitirmə – kəskin infeksiyalar – zəif qidalanma. Arterial təzyiq aşağı olan zaman xəstədə bəzi əlamətlər özünü biruzə verir: – baş hərlənməsi – bayılma – diqqətsizlik – bulanıq görmə – ürəkbulanma – soyuq tər – təngnəfəslik – yorğunluq – susuzluq – depressiya. Xəstələrdə aşağı təzyiq əlamətləri meydana...

Kəskin ürək çatışmazlığının müalicəsi


Baxış sayı: 2     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Tənəffüs yolları

  Kəskin ürək çatışmazlığının müalicəsi. Kəskin ürək çatışmazlığının müalicəsi kliniki, laborator, elektrokardioqrafik müayinələrin nəticələrini, həmçinin hemodinamikanın göstəricilərini daima nəzarətdə saxlamaqla həyata keçirilməlidir. Xəstələrin müalicəsi ağciyər arteriyasında diastolik təzyiqin, kiçik qan dövranında durğunluq əlamətlərinin aradan qaldırılması və ürək indeksinin normallaşdırılmasına istiqamətlənir. Kəskin ürək çatışmazlığında xəstələrə ilk növbədə diuretiklər təyin...

Ürək xəstəliklərinin əlamətləri


Baxış sayı: 3     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Tənəffüs yolları

 Ürək xəstəliklərinin əlamətləri Kardialgik sindrom ürək damar sistemi xəstəlikləri zamanı xəstələrin əksəriyyətində rast gəlinən simptomlar toplusudur. Ürək xəstələrində ağrıların təzahür forması müxtəlif olur: – zəif xoşagəlməz – əzabverici – dözülməz – deşici, kəsici – sıxıcı, yandırıcı – bərk yad cismin əzməsi. Çox zaman bu əlamətlərin bir-neçəsi eyni xəstədə baş verə bilir. Ağrıların lokalizasiyası da olduqca fərqli olur. Ağrılar adətən, ürəyin zirvə nahiyəsində olsalar da...

miokard infarktında psixozlar


Baxış sayı: 1     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Tənəffüs yolları

 MİOKARD İNFARKTINDA PSİXOZLAR Miokard infarktı keçirən xəstələrin çoxunda nevrotik və nevrozabənzər dəyişikliklərə rast gəlinir.Psixi patologiya xəstəliyin kliniki gedişini ağırlaşdırır və müalicə prosesini mürəkkəbləşdirir.Müəyyən olunmuşdur ki, depressiya halında olan xəstələrdə miokard infarktının ilk 6 ayı ərzində ölüm riski 3-4 dəfə artır. Miokard infarktında formalaşan psixi patologiyaları 2 kateqoriyaya ayırmaq olar. 1.somatogen ( ekzogen tipli reyaksiya) 2.nozogen ( psixogen...

Ağciyərin kistaları


Baxış sayı: 3     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Tənəffüs yolları

   Ağciyərin kistaları. Ağciyər kistalarına nadir hallarda rast gəlinir. Adətən çox zaman anadangəlmə olurlar. Kistanın irinləməsi yüksək olmayan bədən hərarəti və intoksikasiyasız keçir, ağ ciyərlərdə bəlğəm olur, lakin o, selikli-irinli xarakter daşıyır. Diaqnozun qoyulmasında rentgenoqramma əsas rol oynayır. Rentgenoloji müayinədə irinləmiş kista mayenin horizontal səviyyəsi ilə ölçülür. Müalicəsi: Ağciyərin absesi olan xəstələr stasionar şəraitdə müalicə olunurlar. Xəstələr yüksək...

Ağciyərlərin aspergilloması


Baxış sayı: 2     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Tənəffüs yolları

  Aspergilloma aspergilyozun özünəməxsus şişəbənzər forması olub, müxtəlif miqdar qranulyasion toxuma ilə epitellə örtülmüş boşluqların olması ilə xarakterizə olunur. Adətən boşluq bronxla birləşir, içərisində göbələkli kütlə olur. Hərəkət zamanı boşluq asanlıqla zədələnir ki, bu da aspergillomanın qanaxmasına gətirib çıxarır. Aspergillomanın diaqnozu aşağıdakı əlamətlərə əsaslanır: *təkrari qanhayxırmalar *xəstəliyin xroniki dalğavari gedişi *aspergillərdən olan spesifik antigenlə müsbət...

Ağciyərlərin alveolyar mikrolitiazı


Baxış sayı: 27     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Tənəffüs yolları

Ağciyərlərin alveolyar mikrolitiazı alveollarda mineral birləşmələr və proteinlərdən təşkil olunmuş maddələrin çikməsi ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Xəstəliyə 20-40 yaşlı adamlarda rast gəlinir. Xəstəliyin əmələ gəlməsində irsi faktor və peşə zərərlərinin təsi olduğu güman edilir. Xəstəliyin mahiyyəti alveollarda zülalların hiperproduksiyası və yığılmasından ibarətdir ki, burada da kalsium fosfat və karbonatın mikrokristalları toplanaraq ventilyasiya sistemini pozur.Bu da intersistal...

Bronxların funksiyasının pozulması


Baxış sayı: 44     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Tənəffüs yolları

Bronxların funksiyasının pozulması. Bronxların funksiyalarının pozulmasına aşağıdakı xəstəliklər səbəb olur: * bronxların iltihabi xəstəlikləri * allergik reaksiyalar zamanı. Bronxit xəstəliyi zamanı bronxiolların selikli qişasında iltihab mənşəli ödem əmələ gəlir. Bunun nəticəsində bronxiolların mənfəzi daralır, bronxlarda və bronxiollarda toplanan bəlğəm ağciyər ventilyasiyasını çətinləşdirir. Kiçik qan dövranında olan durğunluq da bronxiolların daralmasına səbəb olur. Bu ağciyər ödeminin...

Asfiksiya nədir


Baxış sayı: 20     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Tənəffüs yolları

Asfiksiya nədir? Asfiksiya kəskin tənəffüs çatışmazlığının ən ağır formasıdır. Bu zaman orqanizmə oksigen daxil olmur və karbon qazı xarici mühitə verilmir. Asfiksiyanın əmələ gəlməsinin əsas səbəbləri aşağıdakılardır: * tənəffüs yollarının sıxılması, mənfəzinin şiş toxuması və ya yad cisimlə tutulması * ağciyərlərə maye dolması – suda boğulan adamların ağciyərlərinə su dolduqda – dölün tənəffüs yoluna dölyanı maye dolduqda * qırtlağın iltihab nəticəsində daralması * tənəffüs əzələlərinin...
Geri İrəli

Sağlam həyat təzi sürmək insanın immunitetini yüksəldir və xəstəliklərdən uzaq edir.
Ən son tibbi məqalələri yalnız bizim portaldan oxuya bilərsiz. Müasir müalicə üsulları ilə bir çox xəstəliklərin sağaldılmasına kömək edirik.
Sayt Azərbaycan Həkimləri tərəfindən tərtib edilib, bütün hüquqlar qorunur.