Bağırsaq xəstəlikləri və fitoterapiya.


Baxış sayı: 137     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Həzm sistemi

  Qeyri-spesifik xoralı kolitin müalicəsində fitoterapiyanın tətbiqi xəstələrin ümumi vəziyyətini yaxşılaşdırır, bağırsaqda olan eroziyaların sağalmasını sürətləndirir, qan itkisinin, anemiyanın qarşısını alır. Bitki müalicəsi aldıqda bəzən xəstələrdə remissiya baş verir və uzun müddət davam edir. Xəstəliyin kəskinləşdiyi dövrdə xəstəyə yataq rejimi və pəhriz təyin edilir. Pəhriz kalorili olmalı, həzm sistemini qıcıqlandırmamalı, asan həzm olunan olmalıdır. Bağırsaq xəstəlikləri zamanı...

Öd sekresiyasının pozulması


Baxış sayı: 19     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Həzm sistemi

 Öd sekresiyasının pozulması Ödün tərkibinə daxil olan komponentlərin fizioloji əhəmiyyəti eyni deyil. Öd turşuları yağların və lipid təbiətli maddələrin mənimsənilməsinə yardım göstərir. Öd piqmentləri bağırsaqlarda müəyyən çevrilmələrə uğradıqdan sonra orqanizmdən xaric edilir. Ödün tərkibində elə maddələr vardır ki, onlar bağırsağın selikli qişasında metobolizm proseslərini tənzim edir və yenidən qana keçib ümumi mübadilədə iştirak edir. Bu maddələr əsasən vitaminlərin, qalxanabənzər...

Bağırsaqların hərəki fumksiyasının pozulması


Baxış sayı: 16     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Həzm sistemi

 Bağırsaqların hərəki fumksiyasının pozulması. Bağırsaqların hərəki funksiyasının pozğunluqlarına aşağıdakılar aiddir: – peristaltikanın qüvvətlənməsi  – peristaltikanın zəifləməsi.  Peristaltikanın qüvvətlənməsi. Bu iltihabi proseslər (enteritlər, kolitlər), yaxşı çeynənməmiş qida maddələririnin mexaniki təsiri, keyfiyyətsiz qidanın tərkibində olan qıcıqlandırıcıların və mikrob toksinləri səbəbli olur. Bağırsaqların peristaltikası sinir və endokrin sistemin patologiyaları zamanı...

Həzm sistemi xəstəliklərinin ümumi etiologiyası


Baxış sayı: 15     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Həzm sistemi

 Həzm sistemi xəstəliklərinin ümumi etiologiyası. Mütəxəssislərin araşdırmaları həzm sistemi xəstəliklərinin əmələ gəlmə səbəblərini bir neçə qrupa ayırıb. Bu qruplar aşağıdakılardır: 1. Qidalanmanın pozulması – iştahsızlıq – qida qəbulundan imtina edilməsi – uzun müddət quru qida qəbulu – uzun müddət sərt qida qəbulu – qeyri-müntəzəm qidalanma – sürətlə yemək vərdişi – dişlərin tökülməsi – ağız boşluğu xəstəlikləri – çox isti qida qəbulu – çox soyuq qida qəbulu – uzun müddət keyfiyyətsiz...

Mədə sekretor funksiyasının pozulması


Baxış sayı: 13     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Həzm sistemi

 Mədə sekretor funksiyasının pozulması. Mədə şirəsi ifraz edən vəzilər sinir-reflektor və humoral qıcıqlandırıcıların təsiri altında fəaliyyət göstərir. Mədə şirəsinin reflektor sekresiyası bir sıra şərti və şərtsiz reflekslər vasitəsilə həyata keçirilir. Humoral sekresiya qastrin mədədə, enteroqastron bağırsaqlarda, sialoqastrin isə ağız suyu vəzilərində humoral amillər vasitəsilə tənzim edilir. Qastrin mədə sekresiyasını stimulyasiya edir, enteroqastrin və sialoqastron isə bu prosesin...

Bağırsaq tutulmaları (ileus)


Baxış sayı: 16     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Həzm sistemi

 Bağırsaq tutulmaları (ileus). Bağırsaqların hərəki funksiyası kəskin surətdə azaldıqda, bağırsaq tutulmaları baş verir. Adətən bu xəstəlik ağır keçir və ölümlə nəticələnə bilir. Kəskin bağırsaq tutulmasının aşagıdakı növləri var: – mexaniki bağırsaq tutulması – dinamik bağırsaq tutulması. Mexaniki bağırsaq tutulması bağırsaqlarda qida qalıqlarının hərəkətinin mexaniki surətdə tutulması ilə əlaqədar olur. Mexaniki bağırsaq tutulması aşağıdakı səbəblərdən baş verə bilir: 1. Bağırsaq...

Bağırsaqlarda qıcqırma və çürümə prosesi


Baxış sayı: 20     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Həzm sistemi

 Bağırsaqlarda qıcqırma və çürümə prosesi. Sağlam insanın bağırsaqlarında saprofil bakteriyalar olur. İnsan nəcisinin  10-30%-i bakteriyalardan ibarətdir. Bağırsaq bakteriyalarının orqanizm üçün müəyyən əhəmiyyəti vardır. İnsan və heyvan orqanizminin bəzi vitaminlərə olan təlabatının bir hissəsi həmin bakteriyaların köməyi ilə ödənilir. Bundan əlavə bakteriyaların bağırsaq boşluğuna ifraz etdiyi fermentlər sellüozanı xırda molekullu maddələrə çevrilir. Bağırsaqlarda çürümə və qıcqırma...

Udma aktı və pozulmaları


Baxış sayı: 16     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Həzm sistemi

 Udma aktı və pozulmaları. Udma aktı mürəkkəb fizioloji proses olub 2 fazadan ibarətdir: – iradi faza – reflektor faza. Üçlü, dilaltı, azan və dil-udlaq sinirlərinin mərkəzi və periferik zədələnmləri udma aktının pozulmasına səbəb olur. Bunlar udma aktının iradi xəstəlikləri sayılır: – dil əzələlərinin parezi – bəzi psixi xəstəliklər – sərt damağın anadangəlmə və qazanılma qüsurları – yumuşaq damağın anadangəlmə və qazanılma qüsurları – angina – udlağın selikli qişasının xəstəlikləri (şiş,...

Mədənin hərəki funksiyasının pozulması


Baxış sayı: 10     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Həzm sistemi

 Mədənin hərəki funksiyasının pozulması. Mədənin hərəki funksiyasının pozulmasına mədə divarında əzələ qişasının tonusunun və peristaltikasının dəyişiklikləri səbəb olur. Mədə əzələsinin parezi, qida kütlələrinin hərəkətinə qarşı maneçilik törədən amillər mədə tonusunun zəifləməsinə və ya tamamilə itirilməsinə səbəb ola bilir. Bu maneələrə şiş, çapıq toxuması və s. misal göstərmək olar. Bundan əlavə psixi amillər, mənfi emosiyalar, depressiya da mədədə atoniyaya səbəb ola bilir. Bu...

Sarılıq


Baxış sayı: 18     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Həzm sistemi

 Sarılıq. Sarılıq qanda bilirubinin artması nəticəsində əmələ gələn sindromdur. Sarılığın əsas əlamətləri aşağıdakılardır: – dərinin saralması – selikli qişaların saralması – gözün sklerasının saralması – qan serumunun sarı rəngə boyanması. Adətən qanda bilirubinin miqdarı 34,2 mkmol/l-dən artıq olduqda dəri örtükləri və selikli qişalar saralır. Sarılığın 3 növü ayırd edilir: * mexaniki * parenximtoz * hemolitik. Mexaniki sarılıq ödün qaraciyərdn ifraz edilməsinin çətinləşməsi nəticəsində...
Geri İrəli

Sağlam həyat təzi sürmək insanın immunitetini yüksəldir və xəstəliklərdən uzaq edir.
Ən son tibbi məqalələri yalnız bizim portaldan oxuya bilərsiz. Müasir müalicə üsulları ilə bir çox xəstəliklərin sağaldılmasına kömək edirik.
Sayt Azərbaycan Həkimləri tərəfindən tərtib edilib, bütün hüquqlar qorunur.