Xroniki C və D hepatitinin sindromları


Baxış sayı: 237     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Digər xəstəliklər

Xroniki C və D hepatitinin sindromları
  Xroniki C və D hepatitinin sindromları Xronik C hepatit üçün astenik sindromlar * zəiflik * tez yorulma * əmək qabiliyyətinin kəskin azalması * yuxunun pozulması Obyektiv müayinədə qara ciyərin böyüməsi və bərkiməsi müəyyən edilir.C hepatiti zamanı dəri və selikli qişalarda sarılıq nadir...

Xronik tofuslu podaqra


Baxış sayı: 15     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Digər xəstəliklər

Xronik tofuslu podaqra
  Xronik tofuslu podaqra Xronik tofuslu podaqra tofusların inkişaf etməsi,xroniki artrit,böyrəklərin zədələnməsi və sidik daşı xəstəliyi ilə xarakterizə olunur.Xəstəliyə spesifik müalicə aparılmadıqda,xəstələrin yarısında tofuslar inkişaf edir.Tofusların əmələgəlmə müddəti müxtəlifdir.Onlar...

Proliferasiya-İltihabın sonuncu mərhələsi


Baxış sayı: 11     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Digər xəstəliklər

Proliferasiya-İltihabın sonuncu mərhələsi
    Proliferasiya-İltihabın sonuncu mərhələsi İltihabı proses hüceyrə proliferasiyası və zədələnmiş toxumaların bərpa olunması ilə başa çatır.Toxumalarda toplanan mübadilə məhsulları hüceyrə proliferasiyasına stimulyasiyaedici təsir göstərir.Bu prosesin başlanmasında toxuma hipoksiyasının...

Çoxsaylı mielomanın diaqnostikası


Baxış sayı: 12     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Digər xəstəliklər

Çoxsaylı mielomanın diaqnostikası
  Çoxsaylı mielomanın diaqnostikası Xəstəlik müxtəlif mərhələlərdə aşkarlana bilir. Mieloma xoşxassəli olduqda osteodistrofik proses olmur,qan göstəriciləri normal olur,immunoqlobilinlərin səviyyəsi normal saxlanılır.Xəstəlik tez proqressivləşdikdə bu zaman sümüklərin dağılması başlayır və...

Podaqranın kliniki mənzərəsi


Baxış sayı: 9     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Digər xəstəliklər

Podaqranın kliniki mənzərəsi
  Podaqranın kliniki mənzərəsi Podaqrannın gedişi müxtəlif sindromlarla təzahür edir.Bu sindromlar 3 mərhələdə baş verir: * Oynaqların kəskin podaqra artriti Bu zaman oynaqlar podaqra artriti şəklində zədələnir,sonradan xroniki poliartrit inkişaf edir.Kəskin artritin əsasında sinovial mayedə...

Düyünlü poliartritin kliniki mənzərəsi


Baxış sayı: 70     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Digər xəstəliklər

Düyünlü poliartritin kliniki mənzərəsi
  Düyünlü poliartritin kliniki mənzərəsi Düyünlü poliartrit xəstəliyinin kliniki mənzərəsində xəstələrdən toplanmış anamnez durur.Xəstələrdə sarılıqla birlikdə keçən kəskin hepatit keçirmələri,virus heptiti ilə kontaktda olmaları,qanköçürmə,bəzi dərman maddələrinin qəbulu baş verdikdə...

Birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri


Baxış sayı: 21     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Digər xəstəliklər

Birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri
  Birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri Biirləşdirici toxumanı diffuz xəstəlikləri xəstəliklər qrupu olub,birləşdirici toxumanın və onun törəmələrinin sistem immun-iltihabi zədələnməsidir.Bu xəstəliklər qrupu kifayət qədər çoxsaylı xəstəlikləri əhatə edir.Bu xəstəliklərdən ən çox rast...

Sistem qırmızı qurd eşənəyinin kliniki mənzərəsi


Baxış sayı: 733     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Digər xəstəliklər

Sistem qırmızı qurd eşənəyinin kliniki mənzərəsi
  Sistem qırmızı qurd eşənəyinin kliniki mənzərəsi Xəstəliyin başlanması variantları müxtəlif ola bilir.Adətən xəstəlik müxtəlif sindromların kombinasiyası şəklində başlanır.Başlanğıcda ən çox rast gəlinən əlamətlər dərinin,oynaqların,seroz qişaların patologiyaları ilə birlikdə hərarətin...

Polimiozit


Baxış sayı: 16     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Digər xəstəliklər

Polimiozit
  Polimiozit Polimiozit autoimmun sistem xəstəlik olub əzələ toxumasının patologiyası ilə özünü biruzə verir.Xəstəlik əzələlərdə zəiflik,ağrı və atrofiyalaşma ilə özünü biruzə verir.Xəstəlik zamanı əvvəlcə əl və ayaqlarda,sonra isə daxili orqanlarda patologiyalar meydana çıxmağa başlayır....

Babesioz


Baxış sayı: 11     Bölmə: Məqalələr / Xəstəliklər / Digər xəstəliklər

Babesioz
  Babesioz Babesioz(piroplazmoz)Babesia parazitləri tərəfindən törədilir.Prazitlər gənə vasitəsilə dəriyə yapışır və xəstəlik törədir. Babesioz xəstəliyinə ən çox heyvanlar və ev heyvanlarından yoluxmuş insanlar arasında rast gəlinir.Xəstəlik çöl heyvanlarından ev heyvanlarına,onlardan da...
Geri İrəli

Sağlam həyat təzi sürmək insanın immunitetini yüksəldir və xəstəliklərdən uzaq edir.
Ən son tibbi məqalələri yalnız bizim portaldan oxuya bilərsiz. Müasir müalicə üsulları ilə bir çox xəstəliklərin sağaldılmasına kömək edirik.
Sayt Azərbaycan Həkimləri tərəfindən tərtib edilib, bütün hüquqlar qorunur.