Sidik ifrazı sistemi

Böyrəyin sidikqovucu funksiyasının pozulması

xroniki-1

Böyrəyin sidikqovucu funksiyasının pozulması Böyrəklər müxtəlif orqan və sistemlərlə sıx əlaqəli fəaliyyət göstərir. Buna görə orqanizmin müxtəlif funksional sistemlərinin (sinir, endokrin, ürək-damar) xəstəlikləri böyrəklərin də fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olur. Böyrəklərin sidikyaratma funksiyasının pozğunluqlarını 2 qrupa ayırırlar: 1. Böyrəklərlə əlaqədar olan xəstəliklər. 2. Böyrəklərlə əlaqədar olmayan xəstəliklər. Sidikyaradıcı funksiyanın böyrəklərlə əlaqədar …

Davamını Oxuyun »

Böyrəklərin süzmə qabiliyyətinin pozulması

xroniki

Böyrəklərin süzmə qabiliyyətinin pozulması. Bir sıra böyrək xəstəlikləri və böyrəklərdən kənar patologiyalar böyrək filtirasiyasının azalmasına və ya artmasına səbəb olur. Böyrək filtirasiyasının azalmasının əsas səbəbləri aşağıdakılardır: 1. Fəaliyyətdə olan nefronların sayının və böyrəyin filtirasiya sahəsinin azalması. İnsanın böyrəklərində orta hesabla 2mln-a qədər nefron olur, yumaqcıqlarda olan filtirasiya edici kapillyarların ümumi …

Davamını Oxuyun »

Böyrəklərin reabsorbsiya funksiyasının pozulması

Young Businesswoman Suffering From Back Pain At Office

Böyrəklərin reabsorbsiya funksiyasının pozulması. Böyrək və böyrək borucuqlarında reabsorbsiyanın pozulmasının əsas səbəbləri aşağıdakılardır: 1. Borucuqların strukturunun dəyişməsi (distrofiya və nekrozlar). Bunun baş verməsinə böyrəklərin iltihabi prosesləri, qan dövranı pozğunluqları və zəhərlənmələr səbəb olur. 2. Borucuqlarda ferment sistemlərinin aktivliyinin azalması. Bunun baş verməsinə reabsorbsiyada iştirak edən ferment sistemlərinin irsi pozğunluqları və …

Davamını Oxuyun »

Sidik ifrazının pozulmaları

boyrek

Sidik ifrazının pozulmaları Sidik ifrazının pozulması gündəlik sidiyin miqdarının dəyişilməsi yaxud onun ifraz olunma ritminin pozulması ilə xarakterizə olunur. Diurez. Müəyyən miqdar ifraz olunan sidiyin miqdarına diurez deyilir .Ona görə də həmişə diurez sözündən əvvəl vaxt göstərilir. Sağlam adam gün ərzində 1,5 litir sidik ifraz edir. Poliuriya. Gündəlik diurez 2 …

Davamını Oxuyun »

Pielonefrit və böyrəkdaşı zamanı pəhriz

pehriz

Pielonefrit və böyrəkdaşı zamanı pəhriz Pielonefrit zamanı pəhriz təyin etdikdə sidiyin pH-ı nəzərə alınır. Çünki onu dəyişməklə mikrobların inkişafı üçün dözülməz şərait yaradılır. Pielonefrit zamanı sidiyin turş reaksiyasında xəstələrə bir cür, qələvi reaksiyasında isə başqa cür pəhriz təyin edilir. Bu xəstələk zamanı sidik yollarını qıcıqlandıran məhsullar, efir yağları olan tərəvəzlər …

Davamını Oxuyun »

Böyrək xəstələrinin şikayətləri

boyrek

Böyrək xəstələrinin şikayətləri. Böyrək xəstəlikləri zamanı xəstələr bel nahiyyəsində ağrılar, sidik ifrazı aktının və ifraz olunan sidiyin miqdarının, rənginin pozulması, ödemlər, baş ağrıları, baş gicəllənmədən şikayət edirlər. Bəzi xəstələr isə görmənin pozulması, iştahsızlıq, ürəkbulanma, qusma, hərarətin yüksəlməsindən narahat olduqlarının deyirlər. Bəzi hallarda böyrək xəstəlikləri uzun illər heç bir əlamət vermədən …

Davamını Oxuyun »

Böyrək xəstələrinin obyektiv müayinə üsulları

boyrek

Böyrək xəstələrinin obyektiv müayinə üsulları. Böyrək xəstələrinin müayinəsi zamanı ilk əvvəl xəstənin ağır, orta və ya qənaətbəxş olmağı ayırd edilir. Xəstənin qanının biokimyəvi analizlərində qalıq azotun həddən artıq olması, asidoz, su-duz mübadiləsinin ağır pozğunluğu və anemiya böyrək xəstələri üçün xarakterik xüsusiyyətlərdən hesab edilir. Böyrək xəstələrinin vəziyyəti aktiv, passiv və məcburi …

Davamını Oxuyun »

Xroniki böyrək çatışmazlığının əmələ gəlmə səbəbləri

xroniki-boyrek

Xroniki böyrək çatışmazlığının əmələ gəlmə səbəbləri. Xroniki böyrək çatışmazlığının əmələ gəlməsinə səbəb olan xəstəliklər aşağıdakılardır: – böyrək yumaqcıqlarının zədələnməsi ilə keçən xəstəliklər * xroniki qlomerulonefrit * yarımkəskin qlomerulonefrit – böyrək kanalcıqlarının və intersistal toxumanın pozğunluqları * pielonefrit * intersistal nefrit – böyrəklərin zədələnməsi ilə keçən birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri * …

Davamını Oxuyun »

Böyrəklərin ekskretor funksiyası

2000

Böyrəklərin ekskretor funksiyası. Bədənin daxili mühitinin daima sabit saxlanılması böyrəklərin hesabına baş verir. Orqanizmdə baş verən bəzi funksiyalar vardır ki, onlar məhz böyrəklərin fəaliyyəti sayəsində normallaşır. Bunlara aiddir: – su-duz mübadiləsi – qələvi-turşu müvazinəti – azot mübadiləsi – eritropoez – arterial təzyiqin səviyyəsi – qanın laxtalanma prosesi. Bu fəaliyyətləri böyrəklərin …

Davamını Oxuyun »

Normal böyrəklər necə olur

normal-boyrek

Normal böyrəklər necə olur? Sağlam  şəxslərdə  USM  zamanı  normal  böyrəklərin  uzunluğu  7,5-12 sm, eni  isə  4,5-6,5 sm, qalınlığı  3,5-5,0 sm-dir. Böyrəklər  arasında  olan  fərq  isə  1-2 sm-dən  çox  olmamalıdır. Boylama istiqamətdə  böyrək  ovoid  exoneqativ  törəmə  kimi  vizualizasiya  olunur, ətraf  toxumalardan fərqlənir. Böyrək  sinusu  böyrəyin  mərkəzində  yerləşərək, uzanmış  şəkildə  olub, artmış …

Davamını Oxuyun »
Яндекс.Метрика

Designed by F.Aliyev