Digər xəstəliklər

Orqanizmin qeyri-spesifik mühafizə amilləri

12345

Orqanizmin qeyri-spesifik mühafizə amilləri Orqanizmin yoluxucu xəstəliklərdən qorunmasında iştirak edən qeyri-spesifik mühafizə amilərinə aşağıdakılar aiddir: – Bədən temperaturu. Yüksək temperatur bir sıra mikroorqanizmlərə öldürücü təsir göstərir. Quşların bədən temperaturu məməlilərə nisbətən yüksək olduğuna görə onlar qarayara xəstəliyinə tutulmurlar. Lakin süni surətdə soyudulmuş göyərçinlərdə qarayara xəstəliyinin törədicilərinə qarşı həssaslıq yaranır. – …

Davamını Oxuyun »

İdiopatik ödem – Parxon sindromu

693249

İdiopatik ödem,Parxon sindromu. Bu xəstəlik özünü oliqodipsiya, oliqouriya, böyrək və ürək xəstəlikləri olmadan ətraflarda ödemin olması ilə səciyyələndirir. Xəstəliyə ən çox qadınlar arasında rast gəlinir. Bu zaman aşağıdakı patologiyalar da meydana çıxa bilir: – aybaşı tsiklinin pozulmaları – baş ağrıları – hiperxolesterinemiya. Baş ağrılarının əmələ gəlməsinə səbəb beyin qişalarının ödemi, …

Davamını Oxuyun »

Kalium mübadiləsinin pozulması

1234

Kalium mübadiləsinin pozulması. Kalium orqanizmin əsas hüceyrələrinin daxili kationudur. Hüceyrələrdə onun qatılığı 110-150mmol/l olur. Orqanizmdə kaliumun ümumi miqdrı 150-180 qramdır. Onun 65%-ə qədəri əzələlərdə olur. Kalium hüceyrələrdən kənar mayelərdə natriuma nisbətən 28 dəfə az, hüceyrədaxili mayelərdə isə 20 dəfə çox olur. İnsan qida maddələrinin tərkibində gün ərzində 4 qrama qədər …

Davamını Oxuyun »

Orqanizmin regenerasiyası

123

Orqanizmin regenerasiyası Zədələnmiş toxumaların, orqanların və bədənin ayrı-ayrı hissələrinin bərpa olunması regenerasiya adlanır. Regenerasiya prosesi bütün canlı orqanizmlər üçün səciyyəvidir. Orqanizmin hüceyrə və toxumalarının normal həyat boyu yeniləşməsi fizioloji regenerasiya adlanır. Həyat boyu orqanizmin bütün toxumaları regenerasiyaya uğrayır. Bunlara aşağıdakıları misal göstərmək olar: Qan. Qanda olan hüceyrələr müəyyən həyat dövrü …

Davamını Oxuyun »

Hermofroditizm nədir?

hermo

Hermofroditizm nədir? Hermofroditizm doğulacaq uşaqda hər iki cinsin əlamətlərinin olmasıdır. Hermofroditizmin aşağıdakı növləri var: – əsl hemofroditizm – yalançı və ya psevdohemofroditizm. Əsl hermofriditizmə nadir hallarda rast gəlinir. Bu zaman cinsi vəzlərdə toxum və yumurtalıqlarda yumurta olur. Daxili cinsiyyət üzvləri və ikinci cinsiyyət əlamətlərində kişi və qadın tipli əlamətlər üstünlük …

Davamını Oxuyun »

Hipoksiya nədir

hipksiya

Hipoksiya nədir? Hipoksiya orqanizmin toxumalarının oksigenlə kifayət qədər təhciz edilməməsi ilə və ya toxumalarda oksigen sərfinin pozulması ilə əlaqədar olan tipik prosesdir. Hipoksiya oksigen aclığıdır. Oksigenin toxumalara nəql edilməsində iştirak edən funksional sistemlərin hər birinin funksiyasının pozulması hipoksiyanın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Nəqletmədə iştirak edən sistemlər aşağıdakılardır: – xarici tənəffüs …

Davamını Oxuyun »

İştaha pozğunluqları

anoreksiya2

İştaha pozğunluqları. İştaha pozğunluqlarının 3 növü ayırd edilir: 1. İştahanın azalması – anoreksiya. 2. İştahanın artması – bulemiya. 3. İştahanın təhrif olunması – paroreksiya. Anoreksiya, yəni iştahanın olmaması həzm şirələrinin sekresiyasının pozulması zamanı baş verir. Bu mədə və bağırsaq xəstəliklərinin əsas əlamətlərindən biri hesab edilir. Bundan əlavə bir çox infeksion …

Davamını Oxuyun »

Ölüm nədir?

nicat-olum

Ölüm nədir? Ölüm canlı orqanizmin həyat fəaliyyətinin labüd nəticəsidir. Səbəblərinə görə ölüm patoloji (vaxtından əvvəl) və fizioloji (təbii) olmaqla 2 hissəyə ayırd edilir. Həddindən artıq qocalmış orqanizmin həyatının labüd surətdə başa çatması fizioloji ölüm adlanır. Fizioloji ölüm həddindən artıq qocalmış canlı orqanizmin bütün həyat funksiyalarının sönməsidir. İnsanlar arasında fizioloji ölümə …

Davamını Oxuyun »

Aqoniya nədir

caverme

Aqoniya nədir? Canvermənin əlamətləri Aqoniya terminal fasilə ilə kliniki ölüm arasında olan mərhələdir. Aqoniya canvermədir. Aqoniya dövrü üçün huşsuzluq və beynin bulbar şöbələrinin yüksəlmiş aktivliyi xarakterdir. Bu mərhələnin əsas əlamətlərindən biridir. Aqonal vəziyyətdə olan şəxslərdə qısa müddət ərzində qıcolma şəkilli dərin tənəffüs müşahidə edilir. Aqonal tənəffüsdə çox vaxt sklet əzələləri …

Davamını Oxuyun »

Möcüzəli maqnezium

magnesium2

Möcüzəli maqnezium Orqanizmdə olan maqneziumun 2/3-si sümüklərdə, yerdə qalanı isə yumuşaq toxumalarda olur. Orqanizmimizdə olan bütün sistem və orqanların maqneziuma ehtiyacı var. Yetərincə maqneziumun olmaması orqanizmdə aşağıdakı patologiyalara səbəb ola bilir: * həyəcan yaradır * insanı səbirsiz edir * yuxuya getməni çətinləşdirir * qanda xolesterolun normadan aşağı düşməsinə səbəb olur …

Davamını Oxuyun »
Яндекс.Метрика

Designed by F.Aliyev