Qaynar Məqalələr

Urogenital kandidoz

qiz

Urogenital kandidoz.
Urogenital kandidoz – sinonomləri kandidamikoz, moniliaz, süd yarası və s. – maya göbələkləri tərəfindən törədilən sidik cinsiyyət uzvlərinin, dəri və selikli qişaların xəstəliyidir. Urogenital kandidozun rastgəlmə tezliyi 15%-dən 50%-ə qədər dəyişir. Xəstəliyi Candida albicans göbələyi törədir.
Xəstəlik cinsi yolla keçir. Kandidozun yaranma səbəbləri aşağıdakılardır:
1. Göbələk florasının orqanizmə daxil olmasını təmin edən və qadın orqanizminin ümumi reaktivliyini zəiflədən ekzogen amillər
2. Orqanizmin mübadiləsini zəiflədən endogen amillər
3. Uzunmüddətli antibiotikterapiyadan sonra baş verən disbakterioz
Təsnifatı:
Kandidozun bir neçə forması ayırd edilir:
*Səthi
*Visseral
*Disseminəolunmuş
*Kandidoallergiya
Bundan başqa başvermə müddətinə görə birincili və ikincili olaraq iki yerə bölünür.
Klinikası:
* Kəskin və yarımkəskin urogenital kandidoz;
* Xroniki (residivləşən) urogenital kandidoz;
* Kandidadaşıyıcılıq;
Kəskin və yarımkəskin formalarında xəstəlik 2 aydan artıq sürmür. Xəstəliyin klinik əlamətləri qabarıq olur. Xronik formada isə xəstəlik 2 aydan artıq sürür.
Diaqnostika:
Diaqnoz klinik simptomatika, baxışın nəticələrinə görə zədələnmə nəticələrinə görə, zədələnmə ocagından götürülmüş yaxmalarda bakterioskopik, bakterioloji, immunioloji, immunoferment, ekspress-test sınaqları vasitəsilə törədicinin aşkarlanmasına əsaslanır.
Müalicə:
Genital kandidozun müalicəsi törədiciyə etiotrop təsir və orqanizmdə mikrobla şərtlənən dəyişiklikləri aradan qaldırılması istiqamətində aparılır.Kəskin formada yerli spesifikmüalicə aparılır.

immunitet.az

loading...

Məsləhət Görürük

0987-4

Yumurtalıqların anadangəlmə inkişaf anomaliyaları

Yumurtalıqların anadangəlmə inkişaf anomaliyaları. Yumurtalıqların inkişaf anomaliyaları aşağıdakı xəstəliklərlə özünü göstərir: * yumurtalıqların birinin olmaması …

Яндекс.Метрика

Designed by F.Aliyev