Qaynar Məqalələr

SİMPTOMATİK ARTERİAL HİPERTONİYA VƏ YA HİPERTENZİYA

Гипертония
Müxtəlif xəstəliklərin əlaməti kimimeydana çıxan arterial hipertenziyalar ikincili və ya simptomatik hipertenziya adlanırş
Papogenezi: Simptomatik hipertenziyaların inkişaf mexanizminin hər bir xəsəlik üçün fərqli xüsusiyyətləri mövcuddurŞ Bu cür hipertoniyalar hər bir xəstəliyin inkişafının xarakter və xüsusiyyətlərindən asılıdır.Belə ki büyrək patalogiyalarında və renovaskulyar başlanğıc amil böyrəklərin isemiyasıdırş Böyrəklərin işemiyasında böyrəklərin depressor agentlərinin aktivliyinin azalması,prosser agentlərinin aktivliyiin artması prosesi baş verir ki bu da öz növbəsində arterial təzyiqin artmasına səbəb olur.
Endokrin xəstəliklərzamanı bəzi hormonların artmasıarterial təzyiqin artmasına səbəb olur.Artıq ifraz olunan hormonun növü (aldesteron,mineralokortikoid,katexolominlər) endokrin sistemin patoloyiyalarından biridir.
Mərkəzi sinir sisteminin patologiyalarinda arterial təzyiqi tənzimləyən mərkəzlər funksional deyil üzvi dəyişikliyə məruz qalır.
Arterial təzyiqin yüksəlməsi mexanizmləri zədələnmənin xarakteri ilə təyin olunur.
Klinikası:Simptomatik hipertenziyalar zamanı əksər hallarda AT- in yüksəlməsi ilə bağli simptomlardanvə əsas xəstəliyin simptomlarından ibarətdir,
AT yüksəldiyi zaman xəstədə baş ağrısı baş gicəllənmə,gözlərin qarşısında ləkələrin olması , qulaqlarda küyün olması , ürək nahiyəsində ağrıların olması kimi əlamətlər olur.
Xəstəliyin əasa simptomları:
Əlamətlər aydın şəkildə nəzərə çarpır..Gedişatının xüsusiyyətlərinə görəsimptomtik hipertenziya xoşxassəli və bəd xassəli olurBədxassəli arterial təzyiqdə təzyiqin distolik səviyyəsi130-140mm c sütunundan aşağı olmur
Etiologiyası:
Əksər hallarda əsas səbəb böyrək arteriyasının aterosklerozu, bəzi hallarda fibromuskulyar displaziyasıdır.
Patogenez
Böyrək arteriyasının birtərəfli daralması zamanı arterial hipertenziyanin patolofiziologiyasl stenozlaşmış böyrəyin hormonal hemodinamik təsirləri ilə əlaqədardır,
Klihikasında elə bir xüsusi dəyişiklik yoxdur,
Müalicəsi: Müalicəsi zamanı arterial təzyiqə daima nəzarət edilməli böyrəklərin funksiyasını normallaşdırmaq lazımdır.

immunitet.az

loading...

Məsləhət Görürük

soyuq-hava

Soyuq havanın ürəyə zərərləri

  Soyuq havanın ürəyə zərərləri. Mütəxəssislər soyuq havanın koronar damar xəstəliklərindən və yüksək təzyiqdən əziyyət …

Яндекс.Метрика

Designed by F.Aliyev