Qaynar Məqalələr

Ramiz Abdulllayev

qapaq

 

Cәrrah Uroloq­Androloq

İş stajı ­ 13 il

Tәhsil: ­ 2001­ci ildә Azәrbaycan Tibb Universitetini bitirmişdir. ­ 2007­ci ildә Kazan Tibb Universitetinin (Rusiya Federasiyası) Urologiya kafedrasında kliniki ordinaturanı bitirmişdir. İştirak etdiyi kurslar: ­ Müntәzәm olaraq xaricdә Laparaskopik vә Endoskopik urologiya üzrә kurslarda tәhsilini davam etdirir.

Çalışdığı tibb müәssisәlәri

Hal hazırda Stimul Hospitalda Cәrrah Uroloq – Androloq kimi fәaliyyәt göstәrir.

İxtisaslaşdığı tibbi sahә

Uşaq urologiyası

-Veziko-Uretral reflükslərin endoskopik və açıq bərpası

-Prostatik uretra klapanının endoskopik ləğvi

-Uretro-Pelvik seqment darlığının laparaskopik plastikası

-Anadangəlmə uroloji anomaliyaların bərpası

-Sünnət xətasının düzəldilməsi

-Orxipeksiya

-Hipospadia

Penis əməliyyatları

-Penisə protez taxılması (konservativ müalicə effektsiz olarsa)

-Penis əyriliyinin düzlənməsi

-Peyroni plastikası

-Penis qırığının bərpası

-Priapizm

Böyrək əməliyyatları

-Perkutan Nefrolitotripsiya (PCNL)

-Laparaskopik Nefrektomiya

-Laparaskopik Pieloplastika

-Laparaskopik böyrək kisti bərpası

-Parsial Nefrektomiya

-Perkutan Nefrostomiya

Prostat əməliyyatları

-TUR-P

-Radikal prostatektomiya

-Açıq prostatektomiya (adenomektomiya)

Sidik kisəsi əməliyyatları

-Sidik kisəsi şişinin endoskopik ləğvi (TUR-B)

-Sidik kisəsi –Uşaqlıqyolu fistulunun ləğvi

-Sidik kisəsi daşının endoskopik ləğvi

-Uretroselin endoskopik bərpası

-Sistoselin (Sidik kisəsi sallanması) bərpası

-Sistektomiya (şiş zamanısidik kisəsinin çıxarılması)

Sidik axarı əməliyyatları

-URS (Sidik axarı daşının lazer teripsiyası)

-Sidik axarı darlığının lazer və açıq bərpası

-Sidik axarı daşının laparaskopik çıxarılması

Sidiksaxlamazlıq

-TOT

-Mini sling – (10 dəqiqəyə sidiksaxlamazlığa son!)

Xaya əməliyyatları

-Mikroskopik Varikoselektomiya

-Xaya hidropsu

-Orxektomiya

Hamilələrin urologiyası və Hamilələrə stent taxma

Sonsuzluq problemləri…

Tel –  050 208 08 80

Facebook – Rəsmi səhifəsi

Şәxsi Veb­sәhifәsi   http://www.urologiya.az

WB-2pcnllap-slidelap

ins 2     27102013005

loading...
Яндекс.Метрика

Designed by F.Aliyev